Komfort je subjektivně vnímaná pohoda, pohodlí spojené s určitým dostatkem. Komfort vyjadřuje velký dostatek až nadbytek při uspokojování nějaké lidské potřeby – kupříkladu potřeby bydlení, potřeby pohodlí při dopravě apod.

Komfort souvisí s vnímáním kvality okolního světa. Nadměrný komfort může být některými lidmi považován za luxus či přepych a může být vnímán i jako plýtvání.

Související článekEditovat