Kombinovaná zbraň

Příklad kombinované zbraně. Zde jde o Trojče

Kombinovaná zbraň je palná zbraň s hlavní (nebo hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (nebo hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.[1] Kombinované zbraně se také označují jako kulobrokové.[2] Kombinované zbraně bývají obvykle lovecké.[3]

Dělení zbraní podle druhu hlavníEditovat

Základním dělením pro palné lovecké zbraně dneška je rozdělení podle vývrtu hlavně. Zbraň s hladkým vývrtem hlavně se nazývá brokovnice. Zbraň s drážkovaným vývrtem hlavně je kulovnice. Zákon o zbraních odlišuje kulovnici ráže .22LR. Tato zbraň se nazývá malorážka. Kulovnice i brokovnice jsou vyráběny ve vícehlavňových variantách. Kombinovaná zbraň má, jak její název napovídá, hlavně kombinující obě výše uvedené skupiny.

Hlavňové svazkyEditovat

Obrázek hlavňových svazků ukazuje obvyklé kombinace hlavní a závazné české názvosloví pro tyto zbraně. [3][2] Ve starších pramenech se vyskytují i rozdílné názvy a to především pro kozlice. [3] Na obrázku jsou v prvních dvou řádcích tabulky i hlavňové svazky víceraných brokovnic a kulovnic včetně názvů. Toto nejsou kombinované zbraně, ale z tabulky je patrná souvislost v používané terminologii u kulovnic a brokovnic s více hlavněmi s terminologií používanou pro kombinované zbraně.

 

Vzájemná poloha hlavní u několika z uvedených druhů kombinovaných zbraní má i jiné než zobrazené varianty. [1]

Příklady:

  • Troják, který se vyskytuje s kulovou hlavní nad i pod brokovými hlavněmi.
  • Kulobroková kozlice může mít kulovou hlaveň nad brokovou.
  • Trojče může mít brokovou hlaveň nad kulovou (viz foto v úvodu článku)

Konstrukce kombinovaných zbraníEditovat

Kombinované zbraně se obvykle vyrábí v provedení s lůžkovým uzávěrem. Spouště bývají doplněny voličem, který volí kterou hlaveň chce střelec použít. Existují i varianty se dvěma spouštěmi. U trojhlavňových a čtyřhlavňových zbraní potom volič přepne jednu nebo obě spouště na další hlaveň.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b Zákon o zbraních, předpis č. 119/2002 Sb.
  2. a b Faktor, Z. , Lankaš, K.: Rukověť loveckého střelectví, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1982, 07-010-82
  3. a b c Faktor, Z. : Lovecké zbraně a střelivo, Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1972, 07-036-72

Externí odkazyEditovat

Curator's Corner: Combination Guns (anglicky)