Kogentní právní norma

právní norma, u níž není možné se odchýlit od její dispozice

Kogentní právní norma je taková právní norma, u níž není možné se odchýlit od její dispozice. Jejím opakem je právní norma dispozitivní.

Kogentní normy jsou typické zejména pro právo veřejné. Nepřipouštějí odchylný projev vůle či chování subjektů právního vztahu od pravidla chování stanoveného v dispozici normy. Subjektům stanovují práva a povinnosti, a to podmíněně či nepodmíněně.

Příkladem kogentních právních norem ve sféře práva soukromého mohou být ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku normy upravující postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Odchýlit se od znění zákona také není možné v případě, jestliže by ujednání stran porušovalo dobré mravy či veřejný pořádek.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • MELZER, Filip. Dispozitivní a kogentní normy v novém občanském zákoníku. In Právní rozhledy, č. 7, s. 253, 2003.

Související článkyEditovat