Koempce (lat. coemptio) je starořímská občanská forma sňatku. Záležela v tom, že muž symbolickou koupí (per aes et libram) před svědky zaplatil za manželku. Jsouc snad zbytkem pradávné koupě nevěsty, byla coemptio na místo náboženského, patriciům vyhraženého aktu konfarreace (confarreatio) v užívání původně asi jen u plebejův a teprve později též u patriciů, když šlo o založení manželství přísného (manus), kterým žena byla manželovi po právu zcela podrobena. Od konce republiky vyskytuje se vedle této coemptio matrimonii causa též coemptio fiduciaria jakožto právní jednání, které činí žena pouze za tím účelem, aby uskutečnila jen jednotlivý určitý, manželství samému cizí účinek právní, jako změnu svého poručníka (coemptio tutelae evitandae causa) nebo dosažení způsobilosti k učinění posledního pořízení (coemptio testamenti faciendi gratia). Coemptio fiduciaria mohla býti uzavřena i s jiným, nežli s manželem, ale z toho vznikala manus jen na oko. Coemptio vymizela již před Justiniánem.

ReferenceEditovat

Tento článek obsahuje text (volné dílo) z hesla „Coemptio“ Ottova slovníku naučného, jehož autorem je Leopold Heyrovský.

Externí odkazyEditovat