Klocování

proces zušlechťování textilií

Klocování (angl.: padding, něm.: Klotzen) je napouštění textilie tzv. klocovací látkou. Klocování je většinou součástí procesu zušlechťování s účelem:

Klocování se zpravidla provádí na fuláru. Textilie prochází v plné šíři mezi pogumovanými válci, jejichž přítlakem se reguluje množství roztoku, které má do ní vnikat.

LiteraturaEditovat