Klikový mechanismus

(přesměrováno z Klikové mechanismy)

Klikové mechanismy jsou technická zařízení umožňující změnu otáčivého pohybu na přímočarý vratný nebo obráceně změnu přímočarého vratného pohybu na otáčivý pohyb.

Historie editovat

Klikový mechanismus použil pro svůj soustruh Leonardo da Vinci.

 
Obecný klikový mechanismus


Typy klikových mechanismů editovat

  • úplný – používá se u dvojčinných pístových strojů, například u velkých lodních motorů, pístových čerpadel;
 
Úplný klikový mechanismus
  • zkrácený – používá se u jednočinných pístových strojů – běžné pístové automobilové motory a kompresory;
  • dvoučlenný – vyvinul jej Jan Kokeš roku 2019.
 
Zkrácený klikový mechanismus

Skutečný výsledný pohyb pístu není harmonický (sinusový). V dolní úvrati je pomalejší a v horní úvrati rychlejší. Proto se píst pohybuje v horní polovině zdvihu kratší dobu než v dolní. Čím kratší ojnici použijeme ke zdvihu pístu, tím se rozdíl zvětšuje (využití pro prodloužení doby výplachu u dvoudobých podčtvercových motorů).

Skutečný pohyb ojnice je obecný rovinný pohyb – ojnice se v každém okamžiku otáčí podle okamžitého středu otáčení.

Vyvažování editovat

Vyvažování klikového mechanismu znamená umístění těžiště mechanismu do otočného středu. Zpúsoby:

  • vyvážení ojnice použitím protizávaží – těžiště je ve středu klikového čepu
  • vyvážení kliky použitím protizávaží na klice – těžiště je v ose klikového hřídele

V běžné praxi se používá neúplného vyvážení použitím pouze jednoho protizávaží na klice.

  • vyvážení neharmonického pohybu pístu – používá se u některých motocyklových motorů.

Obrázky editovat

Výstředníkový mechanismus editovat

Je zvláštním případem klikového mechanismu s velmi malým zdvihem. Excentr bývá součástí výstředníkové hřídele nebo je na ni nalisován.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • HYNEK, Martin. Inovace procesu tváření velkých klikových hřídelí. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 95 s.

Externí odkazy editovat