Klikové mechanismy

Klikové mechanismy jsou technická zařízení, umožňující změnu otáčivého pohybu na přímočarý vratný, nebo obráceně přímočarý vratný na otáčivý.

Obecný klikový mechanismus


Typy klikových mechanismůEditovat

  • úplný – používá se u dvojčinných pístových strojů např. u velkých lodních motorů, pístových čerpadel
 
Úplný klikový mechanismus
  • zkrácený – používá se u jednočinných pístových strojů - běžné pístové automobilové motory a kompresory
 
Zkrácený klikový mechanismus

Skutečný výsledný pohyb pístu není harmonický (sinusový). V dolní úvrati je pomalejší a v horní úvrati rychlejší. Proto se píst pohybuje v horní polovině zdvihu kratší dobu než v dolní. Čím kratší ojnici použijeme ke zdvihu pístu tím se rozdíl zvětšuje (využití pro prodloužení doby výplachu u dvoudobých podčtvercových motorů).

Skutečný pohyb ojnice je obecný rovinný pohyb – ojnice se v každém okamžiku otáčí podle okamžitého středu otáčení.

VyvažováníEditovat

Vyvažování klikového mechanismu = umístění těžiště mechanismu do otočného středu

  • vyvážení ojnice použitím protizávaží - těžiště ve středu klikového čepu
  • vyvážení kliky použitím protizávaží na klice - těžiště v ose klikového hřídele

V běžné praxi se používá neúplného vyvážení použitím pouze jednoho protizávaží na klice.

  • vyvážení neharmonického pohybu pístu - používá se u některých motocyklových motorů.

ObrázkyEditovat

Výstředníkový mechanismusEditovat

Je zvláštním případem klikového mechanismu s velmi malým zdvihem. Excentr bývá součástí výstředníkové hřídele nebo je na ni nalisován.

 
Výstředníkový mechanismus

Externí odkazyEditovat