Kleopatra (jméno)

ženské křestní jméno

Kleopatra je ženské rodné jméno. Jméno má řecký původ, jde o složeninu ze slov kleos a pater vykládá se jako „sláva, pýcha otcova“. Jméno je známé hlavně díky slavné egyptské královně Kleopatře.

Kleopatra
ženské jméno
Původ řecký
Četnost v Česku 11
Pořadí podle četnosti 2330
Podle údajů z roku 2007
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Klea
ženské jméno
Původ řecký
Četnost v Česku 5
Pořadí podle četnosti 2300
Podle údajů z roku 2015
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti