Kleština (stavebnictví)

Ve stavebnictví se výraz kleština používá pro vodorovné prvky zachycující síly, které by mohly způsobit poškození (rozestoupení) konstrukce.