Klathrin je protein, který je schopen vytvořit plášť na povrchu v okrscích některých buněčných membrán, což usnadňuje vznik váčků během receptorem zprostředkované endocytózy. Podobnou funkci, ale v jiných membránách, mají další proteinové komplexy (zejména COPI a COPII). Existence klathrinu a podobných proteinů je zcela zásadní pro funkci eukaryotického endomembránového systému, a tak hraje důležitou roli v uvažování o vzniku eukaryotické buňky.[1]

Klatrinový plášť
Klathrinový typ endocytózy

Stavba Editovat

Klathrin je proteinový komplex o velikosti 180 kDa.[2] Skládá se ze tří lehkých a tří těžkých řetězců, které dohromady tvoří trojspirálovitý útvar známý jako triskelion. Tyto triskeliony jsou schopné se propojovat s dalšími triskeliony a vytvářet polyedrické (mnohostěnné) klícky, které obsahují malý okrsek membrány (jakousi dutinu). Mimoto se na klatrinových váčcích vyskytují adaptorové komplexy, jež se vážou na klathrin i na tzv. cargo receptory uvnitř pučícího váčku. Různé typy klathrinových váčků mají odlišné adaptinové komplexy, a proto se liší i nákladem (cargem), jejž jsou schopné přenášet. Po odštěpení váčku (pomocí dynaminů) se klathrinový plášť rozpadne a triskeliony mohou být použity znovu.[3]

Funkce Editovat

Klathrin patří spolu s COPI a COPII mezi tzv. CPC komplexy (coat protein complexes).[1] Umožňuje zejména transport váčků z plazmatické membrány dovnitř buňky a z Golgiho aparátu směrem ven na membránu.[3] Vyskytuje se i na synaptických štěrbinách, kde dochází k splývání váčků s plazmatickou membránou.[2]

Reference Editovat

  1. a b GURKAN, C.; KOULOV, A. V.; BALCH, W. E. An evolutionary perspective on eukaryotic membrane trafficking. Adv Exp Med Biol.. 2007, roč. 607, s. 73–83. Dostupné online. ISSN 0065-2598. 
  2. a b Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  3. a b ALBERTS, Bruce , et al. The Molecular Biology of the Cell. [s.l.]: Garland Science, 2002. (4th. ed). ISBN 0-8153-3218-1. 

Externí odkazy Editovat