Tento článek je o vědecké disciplíně. O z ní odvozené alternativní medicíně pojednává článek Aplikovaná kineziologie.

Kineziologie (z řeckého "kinesis" = pohyb) je věda o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka a zvířat. Zabývá se fyziologickými, mechanickými i psychologickými mechanismy, které zkoumá vizuálním hodnocením pohybu, měřením svalové a mozkové aktivity, monitorováním fyziologických, behaviorálních a kognitivních funkcí aj.

Zkoumá např.

 • neurologicko-motorickou složku vyvolání a průběhu pohybu
 • ideomotoriku a ideokinetiku /hybnost cílenou/
 • polohocit, pohybocit, lokomoční vjem člověka
 • ereismatickou funkci /udržení vzpřímené polohy/
 • vztah mezi posturální a fázickou složkou pohybu
 • stav a rozvoj obratných funkcí
 • vliv intelektu na motoriku, plánování a předvídání pohybu
 • krevní zásobení svalů při pohybu
 • svalový tonus, trofiku a konzistenci
 • kloubní rozsahy a dráhy pohybu
 • vztahy nerv-sval-končetina
 • kvantitativní hodnocení pohybu v porovnání s kvalitativním, atd.

V rámci péče o lidské zdraví aplikují poznatky z kineziologie i obory jako biomechanika, ortopedie (goniometrie kloubů), léčebná rehabilitace (svalový test), fyzioterapie, myoskeletální medicína, ergoterapie (funkční škály sebeobsluhy, orientace, výkonnosti), ale i sport a různé druhy tělesných cvičení. V Čechách kineziologii obohatil v rámci sportovní výuky a léčebné rehabilitace zejména František Véle,[1] jeden z protagonistů Pražské myoskeletální školy.

Vyšetření člověka editovat

Kineziologické vyšetření provádí fyzioterapeut. Hodnotí tělo aspekcí, pohovorem, vyhmatáváním a svým funkčním myšlením. Hodnotí především (podle prof. Lewita):[2]

 • Postavení pánve (horizontálně vyrovnána či klopena vlivem rozdílu délek nohou či rotací pánevních kostí)
 • Pohyblivost sakroiliakálního skloubení
 • Pohyblivost atlanto-okcipitálního skloubení
 • Napětí žvýkacího svalstva
 • Napětí šíjového svalstva vstoje, napětí předních kývačů (mm. scaleni, stclm.) a pohyb paravertebrálního svalstva při rotacích hlavou (zvedání zadních pánevních spin)
 • Hybnost sternoklavikulárního a akromioklavikulárního kloubu
 • Rozsahy ramenních kloubů (resp. celého ramenního pletence – zkrácení prsních svalů, bicepsu brachii, stav mezilopatkových fixátorů)
 • Páteřní rekurvaci (hyperlordóza, hyperkyfóza, skolióza, vyrovnaná páteř, předsunuté držení hlavy, trupu)
 • Pružnost lumbosakrální fascie
 • Napětí gluteálních svalů a hamstringů
 • Rozvíjení páteře do záklonu, předklonu, úklonů
 • Symetrii zátěže dolních končetin – klidovou i při šlapání na místě
 • Vyšetření dechu a dechové vlny vstoje (brániční dech)
 • Chůzi vpřed i vzad (kladení nohou, odvíjení, napětí a průběh lýtkových svalů a achillovy šlachy)
 • Stav nožních kleneb (plochonoží)
 • Napětí šíjového svalstva v sedu
 • Napětí břišního svalstva vstoje i vsedu
 • Symetrii těla vleže (polohocit osy, vyosení, vytočení nohou)
 • Dechovou vlnu vleže
 • Vyšetření kloubní volnosti vleže – rozsahy kyčlí, kolen, kluznost patel, volnost fibulární, pohyb kotníků a prstců
 • a jiné…

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Kinesiology na anglické Wikipedii.

 1. VÉLE, František, Kineziologie pro klinickou praxi, GRADA Publishing 1997
 2. LEWIT, Karel, Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace, Praha, NADAS 1990

Literatura editovat

 • JANDA, Vladimír, Funkční svalový test (1952)
 • LEWIT, Karel, Manipulační léčba (4.vydání 1996)
 • VÉLE, František, Kineziologie pro klinickou praxi, (1997)

Externí odkazy editovat

 
Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.