Kategorie:Smlouvy zahrnující územní změny

Tato kategorie se týká smluv, jejich obsah zahrnuje přesun teritoria od jednoho územního celku k druhému. Smlouvy vymezující či upřesňující hranice jsou v kategorii Kategorie:Smlouvy o státních hranicích.