Kategorie:Údržba:Zastaralé šablony

Toto je z pohledu zastaralých šablon přechodná kategorie před jejich úplným smazáním. To však může nastat nejdříve v okamžiku, kdy nebudou již nikde používány.