Karlínský přístav

přístav v Praze

Karlínský přístav byl zřízen v roce 1822 v Karlíně, na jižním vltavském ramenu (v bývalé mlýnské stoce), jako první obchodní přístav v Praze. Byl upravován v letech 1841, 1869, 1893 a 1911. Byl situován v místech dnešního Rohanského nábřeží (zhruba mezi ulicemi U nádražní lávky a Šaldovou).

Karlínský přístav před polovinou 19. století
Mapa Vltavy u Karlína kolem roku 1910

Lodě odsud vyplouvaly na vltavsko-labskou lodní cestu, vedoucí přes celé Německo až do Hamburku. Ročně zde bylo naloženo a vyloženo přibližně 280 lodí. V dnes již zaniklém domě čp. 192 měla sídlo Pražská paroplavební společnost. Zvláště před zavedením železnice (velké nákladové nádraží Rakouské severozápadní dráhy, postavené na Rohanském ostrově v r. 1875) měl přístav značný význam pro hospodářský rozvoj Karlína.

Přístav ztratil význam po přeložení koryta Vltavy o několik set metrů na severozápad (kolem 1926). Rameno s přístavem bylo zaslepeno a postupně až do 50. let 20. století zasypáváno (údajně i zbytky po demolici Stalinova pomníku). Dodnes je ale v některých domech v Pobřežní ulici zachováno vybavení přístavu.

Reference editovat

  • Lukáš Beran, Vladislava Valchářová a kol.: Pražský industriál: technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví, 2005, ISBN 80-239-6198-5, s. 102.
  • BEČKOVÁ, Kateřina. Zmizelá Praha; Vltava a její břehy; 2. díl. 1. vyd. Praha: Paseka, 2016. 208 s. ISBN 978-80-01-05029-3. S. 134–145. 

Externí odkazy editovat