Karenční lhůta, nebo také karenční doba (čekací či odkladná), je pevně stanovená doba, která musí uběhnout, aby mohla nastat nějaká právní skutečnost, která by se jinak stala dříve.[1]

Karenční lhůta v České republice editovat

V České republice se karenční lhůta objevuje například v oblasti pojišťovnictví. Právní skutečnosti je v tomto případě často pracovní neschopnost a s ní spojené dávky. Dávky jsou však vypláceny nikoliv za všechny dny pracovní neschopnosti, ale jen za období následující po karenční lhůtě. Délka této karenční lhůty je stanovená v pojistné smlouvě.[2]

Další příklad karenční lhůty, která není dána smluvně, ale zákonem, se týkal nemocenské. Zde určuje lhůtu, po kterou nenáleží pracovně neschopnému náhrada za mzdu.[3] Tato doba trvá tři dny. Karenční lhůtu Ústavní soud původně zrušil v roce 2008,[4] aby po jejím opětovném zavedení další návrh na její zrušení v roce 2012 odmítl.[5][6] Až v roce 2019 bylo znovu legislativně rozhodnuto o zrušení karenční lhůty od 1. července 2019.[7]

U katastru nemovitostí je to lhůta tří týdnů od návrhu, než dojde k zápisu vkladu do katastru. Na předmětné nemovitosti je v tomto období plomba, která brání změnám dat.

Karenční lhůta ve světě editovat

V Evropské unii nemá karenční lhůtu přibližně polovina států (např. Belgie, Německo, Dánsko, Polsko a Slovensko). V ostatních státech se její délka pohybuje od jednoho do sedmi dnů.[6]

Reference editovat

  1. PŘEHLEDNĚ: Co je to karenční doba, kolik dostanete v prvních dnech nemoci a kdo to zaplatí. Lidovky.cz [online]. 2018-11-02 [cit. 2019-04-28]. Dostupné online. 
  2. Co je karenční (čekací) doba u pojištění pracovní neschopnosti. Finance.cz [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné online. 
  3. § 192 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
  4. Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2008, sp. zn. Pl. ÚS 2/08
  5. Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012, sp. zn. Pl. ÚS 54/10
  6. a b Po zavedení karenční doby prudce ubylo nemocných. Firmy teď čekají opak. Novinky.cz [online]. Borgis [cit. 2019-04-28]. Dostupné online. 
  7. Karenční doba končí. Kdo bude opět marodit za peníze a jak se změna dotkne firem?. Digital production FOX [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné online.