Karel Šťastný (ornitolog)

český ekolog, zoolog a ornitolog

Karel Šťastný (* 22. července 1941 Český Brod) je český ornitolog, zoolog, ekolog, vysokoškolský učitel a popularizátor vědy. Autor a spoluautor významných ornitologických publikací.

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
Narození22. července 1941 (82 let)
Český Brod
BydlištěČeský Brod
Alma materPřírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Povoláníekolog a ornitolog
ZaměstnavateléFakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity (od 1990)
Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity
OceněníCena ministra životního prostředí (2007)
medaile Josefa Hlávky (2013)
čestný člen
Funkcejednatel (Česká společnost ornitologická; 1974–1996)
předseda (Česká společnost ornitologická; Desetiletí od 1990 – 2008)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Život editovat

Studoval učitelský obor zoologie a geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze u doc. Waltra Černého.[1] V letech 1963–1967 působil jako zoolog v Okresním muzeu v Šumperku. V letech 1967–1969 byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu krmivářského průmyslu a služeb. V letech 1969–1985 působil v Ústavu krajinné ekologie Československé akademie věd na pracovišti v Říčanech, kde se zabýval výzkumem zaměřeným na využití ptáků a savců v bioindikaci, biodiagnostice a ekologickém monitoringu.[2] Zde získal akademickou hodnost kandidát věd (CSc.).[3] V letech 1973–1977 byl národní organizátor mapování hnízdního rozšíření ptáků, které se stalo podkladem pro Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973–1977 (1987). V roce 1982 spolu s Jiřím Jandou založil projekt Jednotného programu sčítání ptáků.[4] V letech 1985–1990 byl zaměstnán na Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky Vysoké školy zemědělské v Kostelci nad Černými Lesy. V roce 1989 organizoval 11. kongres IBCC (International Bird Census Committee) a EOAC (European Ornithological Atlas Committee) zaměřený na kvantitativní ornitologické studie a problematiku mapování ptáků.[1] Od roku 1990 působil na Lesnické fakultě, resp. na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole. V roce 1990 se stal docentem a v roce 1994 řádným profesorem ekologie Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.[5]

V letech 1974 až 1996 byl jednatelem České společnosti ornitologické, v letech 1990 až 2008 byl jejím předsedou. Od roku 1988 působil jako člen redakční rady časopisu Živa.[5] Od roku 1992 zastupoval spolu s Jiřím Flouskem Česko v Evropské radě pro sčítání ptáků (European Bird Census Council; EBCC).[4]

Dílo editovat

Je autorem a spoluautorem více než 500 odborných a popularizačních článků a 50 monografií včetně skript, z nichž nejvýznamnější jsou Fauna ČR – Ptáci, Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice (1973–1977, 1985–1989, 2001–2003 a 2014–2017) a Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice 1982–1985.[2]

Ocenění editovat

Od roku 2001 je čestným členem České společnosti ornitologické. Dne 5. června 2007Národním domě v Praze na Vinohradech převzal spolu s  Karlem Hudcem a Vladimírem Bejčkem Cenu ministra životního prostředí za rok 2006 za významný přínos české ornitologii a především za unikátní Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice v letech 2001–2003.[6] Dne 16. listopadu 2013 převzal Medaili Josefa Hlávky jako nestor moderní české ornitologie za významné přispění k formulování tohoto vědeckého oboru, zejména za podíl na zavedení exaktních kvantitativních metod do výzkumu ptačích společenstev a populací – zejména kvadrátového mapování. Na cenu byl nominován rektorem České zemědělské univerzity.[7][8] Vladimír Bejček jej nominoval na Cenu Josefa Vavrouška (2019).[2]

V českých zemích položil základy kvantitativních výzkumů ptáků, je i zakladatelem kvadrátového mapování avifauny a monitoringu ptačích populací.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b BEJČEK, Vladimír. Karel Šťasný sedmdesátiletý. Živa. 2011, čís. 5, s. LXXVII. Dostupné online [cit. 2021-01-27]. ISSN 0044-4812. 
  2. a b c BEJČEK, Vladimír. Karel Šťastný – Nominace na Cenu Josefa Vavrouška. www.cenajosefavavrouska.cz [online]. [cit. 2021-01-27]. Dostupné online. 
  3. HUDEC, Karel. Karel Šťastný a jeho sedmdesátiny. Sylvia. 2011, čís. 47, s. 143–144. Dostupné online [cit. 2021-01-27]. ISSN 0231-7796. 
  4. a b ŠŤASTNÝ, Karel. Historie sčítání a mapování ptáků u nás a v Evropě. Ptačí svět. 2016, čís. 2, s. 7. ISSN 1801-7525. 
  5. a b HUDEC, Karel. Karel Šťastný a jeho 75 let. Živa. 2016, čís. 4, s. LXXXIX–XC. Dostupné online [cit. 2021-01-27]. ISSN 0044-4812. 
  6. Ceny ministra životního prostředí za rok 2006. S. 9. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí [online]. 2007 [cit. 2021-01-27]. Ročník XVII, čís. 7–8, s. 9. Dostupné online. ISSN 0862-9005. 
  7. PAVLÍČEK, Václav. Výroční zpráva o činnosti Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ za rok 2013. [s.l.]: Hlávkova nadace, 2013. 28 s. Dostupné online. S. 13. 
  8. BERÁNEK, Josef. Karel Šťastný: Ptáci mne zajímali od malička. Ekolist.cz [online]. 09. 12. 2013 [cit. 2021-01-27]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat