Kancelář Poslanecké sněmovny

česká společnost

Kancelář Poslanecké sněmovny zajišťuje odborný, organizační a technický provoz Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a funkcionářů, stejně jako jednotlivých poslanců i poslaneckých klubů. Podobné funkce plní také vůči českým poslancům Evropského parlamentu. Spravuje také rozpočet Poslanecké sněmovny. Je zřízena zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky, podle kterého je rozpočtovou organizací státu. Její činnost upravuje Jednací řád Poslanecké sněmovny.

V jejím čele stojí vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává předseda sněmovny. Celkem 27 let jím byl Ing. Petr Kynštetr, CSc., kterého od července 2017 vystřídal Mgr. Jan Morávek. Pod Kancelář spadá např. kancelář předsedy sněmovny, bezpečnostní útvar, sekretariáty výborů i komisí, parlamentní knihovna nebo Parlamentní institut.

Externí odkazyEditovat