Kambrická exploze

Kambrická exploze je označení pro náhlý nárůst nálezů fosílií mnohobuněčných živočichů z období kambria, zhruba před 540 miliony lety.[2][3][4] Na tento počátek prvohor se datují první nálezy mnoha dodnes známých živočišných kmenů.

Opabinia - kambrický členovec s chobotkem
Nárůst atmosférického kyslíku umožnil rozvoj života.[1]
Vývoj počtu rodů ukazuje, že v kambriu (Cm) nedošlo k tak významnému zvýšení jako v ordoviku (O).

Hypotéz vysvětlujících kambrickou explozi je vícero. Mohlo jít skutečně o vznik nových fylogenetických linií (ačkoliv proti tomu mluví fakt, že známe některé kmeny i z prekambria, konkrétně z období ediakara,[5] a ty mohly být čilé)[6] - evoluční radiace. Nárůst velikosti a komplexnosti mohl způsobit nárůst kyslíkuatmosféře a vodě.[7] Nárůst kyslíku mohly způsobit samotné organismy.[8] Tento nárůst umožnil, že kolagen začal více vázat buňky k sobě. Za nárůstem koncentrace kyslíku mohla stát desková tektonika.[9] Ovšem za nárůsty kyslíku nemusely být biologické či tektonické procesy, ale jen chemické cykly.[10] Uvažuje se ale i, že je kambrická exploze možná způsobená jen zvýšením počtu organismů schopných fosilizace, tzn. že při kambrické explozi došlo jen ke vzniku dostatečně velkých živočichů s tvrdou kostrou či schránkou. Jednobuněčné krytenky a nálevníci se podle nálezů objevili před 736 milióny let.[11] Mnohobuněčné organizmy lze nalézt už před 635 milióny let,[12] ale mohli se formovat už před 800 milióny let.[13][14] Tou dobou také vzrostla koncentrace mědi, která je důležitým článkem v procesu dýchání (cytochrom c oxidáza).[15] Navrhována je tak například avalonská exploze. Mnohobuněčné organizmy se známkami pohybu však mohou být i přes 2 miliardy let staré.[16] Jiné vysvětlení spočívá ve skutečnosti, že směrem k přítomnosti přibývá nálezů fosílií, protože je vyšší pravděpodobnost, že se tyto fosílie zachovají.[17]

Zalednění v neoproterozoiku mohla být i globální, jak se domnívá teorie sněhové koule, ale spíše globální nebyla.[18] Exploze života blízká tomuto období bývá dávána do souvislosti se zaledněním, kterému mohou být připisovaná hromadná vymírání, ale i rozvoj života. V chladnější vodě se totiž rozpustí více kyslíku, který je pro rozmach organismů důležitý.[19] V toniénu se jedná o ne příliš prokázané kaigasské zalednění (před 780 až 735 milióny let). V kryogénu o zalednění sturtianské (před 715 až 680 či 643 milióny let)[20][21] a marinojské (před 650 až 635 milióny let).[22] V ediakaře o zalednění gaskierské (před 579 milióny let)[23] a bajkonurské (před 547 milióny let).[24]

V kambriu však existovalo jen málo druhů. Koncentrace kyslíku v atmosféře postupně klesala, ale zhruba před 500 milióny let prudce vzrostla (SPICE událost) díky planktonu.[25] Velká biodiverzifikace (evoluční radiace) nastala až v následném ordoviku (GOBE událost) přibližně před 465 miliony let.[26] Nárůst počtu druhů uprostřed ordoviku záhy následovalo velké vymírání ordovik-silur.[1]

ReferenceEditovat

 1. http://phys.org/news/2015-12-life-earth-oxygen.html - Life exploded on Earth after slow rise of oxygen
 2. The Cambrian Period. www.ucmp.berkeley.edu [online]. [cit. 2008-12-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-18. 
 3. The Cambrian Explosion – Timing. palaeo.gly.bris.ac.uk [online]. [cit. 2008-12-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-03-07. 
 4. https://phys.org/news/2018-05-major-fossil-emergence-early-animal.html - Major fossil study sheds new light on emergence of early animal life 540 million years ago
 5. ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006. (Vyd. 1). Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-11-16. ISBN 80-86960-08-0. S. 255.  Archivováno 16. 11. 2007 na Wayback Machine
 6. https://phys.org/news/2017-05-life-precambrian-livelier-previously-thought.html - Life in the Precambrian may have been much livelier than previously thought
 7. https://phys.org/news/2019-05-oxygen-linked-boom-early-animal.html - Oxygen linked with the boom and bust of early animal evolution
 8. https://phys.org/news/2019-09-animals-earth-oxygen.html - Do animals control earth's oxygen level?
 9. https://phys.org/news/2019-06-plate-tectonics-driven-cambrian-explosion.html - Plate tectonics may have driven Cambrian Explosion, study shows
 10. https://phys.org/news/2019-12-life-oxygen-debate.html - Breathing new life into the rise of oxygen debate
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3158185/ - Estimating the timing of early eukaryotic diversification with multigene molecular clocks
 12. https://phys.org/news/2018-10-oldest-evidence-animals.html - Oldest evidence for animals found
 13. https://www.nytimes.com/2016/01/12/science/genetic-flip-helped-organisms-go-from-one-cell-to-many.html - Genetic Flip Helped Organisms Go From One Cell to Many
 14. https://phys.org/news/2020-06-microfossil-spectroscopy-dates-earth-animals.html - Microfossil spectroscopy dates Earth's first animals
 15. https://phys.org/news/2019-03-world-full-copper-animals-colonise.html - A world full of copper helped animals colonise the Earth
 16. https://phys.org/news/2019-02-discovery-oldest-evidence-mobility-earth.html - Discovery of the oldest evidence of mobility on Earth
 17. ZRZAVÝ, Jan, David Storch, Stanislav Mihulka. Jak se dělá evoluce : od sobeckého genu k rozmanitosti života. [s.l.]: Paseka, 2004. 
 18. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825203000801 - ‘Zipper-rift’: a tectonic model for Neoproterozoic glaciations during the breakup of Rodinia after 750 Ma
 19. https://rsj-prod.literatumonline.com/doi/10.1098/rspb.2018.1724 - Oxygen, temperature and the deep-marine stenothermal cradle of Ediacaran evolution
 20. https://francismacdonald.fas.harvard.edu/neoproterozoic-glaciation - Neoproterozoic Glaciation
 21. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X05001494 - Evidence for the Snowball Earth hypothesis in the Arabian-Nubian Shield and the East African Orogen
 22. https://www.nature.com/articles/ngeo214 - Marinoan meltdown
 23. https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/44/11/955/195128/dodging-snowballs-geochronology-of-the-gaskiers?redirectedFrom=fulltext - Dodging snowballs: Geochronology of the Gaskiers glaciation and the first appearance of the Ediacaran biota
 24. https://pubs.geoscienceworld.org/gssa/sajg/article-abstract/115/1/91/141382/nature-and-extent-of-a-late-ediacaran-ca-547-ma?redirectedFrom=fulltext - Nature and extent of a late Ediacaran (ca. 547 ma) glacigenic erosion surface in southern africa
 25. https://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110221163052.htm - Plankton key to origin of Earth's first breathable atmosphere
 26. https://phys.org/news/2019-08-early-species-faster-previously-thought.html - Early species developed much faster than previously thought, research shows

Související článkyEditovat