Kalretikulin

Kalretikulin

Kalretikulin (příp. calreticulin, též ERp60, calregulin, CRP55, CaBP3) je protein o velikosti 46–47 kDa[1][2] přítomný uvnitř endoplazmatického retikula se schopností vázat vápník (calcium, Ca2+). C-terminální doména kalretikulinu váže až 25 iontů vápníku na molekulu kalretikulinu, ačkoliv s poměrně nízkou afinitou (Kd = 1 mM). Má i jedno vysokoafinní vazebné místo pro vápenatý iont (Kd = 1 µM). N-terminální doména dále váže ATP a také Zn2+.[2]

FunkceEditovat

Je to lektin, který se váže na N-glykany čerstvě vyrobených (do ER translokovaných) glykoproteinů, jež byly v procesu dozrávání zbaveny prvních dvou glukózových podjednotek (pomocí glukosidázy I a glukosidázy II), a pomáhá jim sbalit se a dosáhnout správného prostorového uspořádání. Proto je to zástupce chaperonů, podobně jako kalnexin, který se na tomto procesu také účastní a podle něhož byl pojmenován tzv. „kalnexinový cyklus“.[3][1]

V endoplazmatickém retikulu buněk hladké svaloviny i některých nesvalových buněk navíc kalretikulin umožňuje vyvazovat („sekvestrovat“) vápenaté ionty;[1] v některých případech váže až 50 % veškerých vápenatých iontů v ER.[2]

ReferenceEditovat

  1. a b c POLLARD, Thomas D; EARNSHAW, William C. Cell Biology. 2. vyd. [s.l.]: Saunders, 2007. 928 s. ISBN 1416022554. 
  2. a b c Jody Groenendyk, Marek Michalak. Calcium Buffering Proteins: ER Luminal Proteins. In: Lennarz,W.J., Lane, M.D. Encyclopedia of Biological Chemistry , Four-Volume Set, 1-4. [s.l.]: [s.n.]
  3. LODISH, Harvey, et al.. Molecular Cell Biology. New York: W.H. Freedman and Company, 2004. Dostupné online. ISBN 0-7167-4366-3.