Jodid zinečnatý

chemická sloučenina

Jodid zinečnatý je zinečnatá sůl kyseliny jodovodíkové, se vzorcem ZnI2. Tato látka je dobře rozpustná ve vodě. Délka vazby Zn-I je 238 pm. Má poměrně neobvyklou strukturu krystalů, trojúhelníkový čtyřstěn.

Jodid zinečnatý
Struktura
Struktura
Obecné
Systematický názevJodid zinečnatý
Anglický názevZinc iodide
Německý názevZinkiodid
Sumární vzorecZnI2
Vzhledbílý prášek nebo krystalky
Identifikace
Registrační číslo CAS10139-47-6
PubChem66278
Vlastnosti
Molární hmotnost319,20 g/mol
Teplota tání446 °C
Teplota varu624 °C
Hustota4,740 g/cm3 (20 °C)
4,734 6 g/cm3 (25 °C)
Rozpustnost ve vodě430,6 g/100 g (0 °C)
432 g/100 g (18 °C)
437,7 g/100 g (30 °C)
446 g/100 g (40 °C)
468 g/100 g (60 °C)
488 g/100 g (80 °C)
510 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
ethanol
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
pyridin
12,9 g/100 ml (18 °C)
Měrná magnetická susceptibilita−3,451 0 10−6cm3g−1
Struktura
Krystalová strukturašesterečná
Hrana krystalové mřížkya= 428 pm
c= 215 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−208,2 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt52,3 J/g
Entalpie varu ΔHv367 J/g
Standardní molární entropie S°161,4 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−209,3 kJ/mol
Bezpečnost
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
R-větyR36/38
S-větyžádné nejsou
Teplota vznícení625 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Výroba editovat

Zpravidla se vyrábí reakcí jódu s kovovým zinkem. Reakce je velmi efektivní. Při nasypání práškového zinku na kousek pevného jódu za krátkou dobu začne rychlá reakce, která je vysoce exotermní. Reaktanty se proto ohřívají a dochází tím k výraznějšímu urychlení reakce. Po krátké době se teplota zvýší natolik, že jód začne sublimovat za vzniku fialových par. Fialové skvrny vzniklé desublimací jódu lze vyčistit ethanolem.

Zn + I2 → ZnI2

Literatura editovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy editovat

 
Po reakci jódu se zinkem jsou vidět fialové skvrny od par jódu