Jiří Váňa

český botanik, bryolog
Tento článek je o českém bryologovi. O cestovateli zmizelém roku 2016 v bulharských horách pojednává článek Jiří Váňa (cestovatel).

Jiří Váňa (11. ledna 1940 Praha8. dubna 2018) byl český bryolog.

prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc.
Narození11. ledna 1940
Praha
Úmrtí8. dubna 2018 (ve věku 78 let)
Povoláníbryolog, vysokoškolský učitel a botanik
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Život editovat

Jiří Váňa se narodil v Praze, ale základní a střední školu navštěvoval v Chomutově.[1] Vystudoval botaniku na Karlově Univerzitě v Praze, kde do konce života působil jako vědec a pedagog.[2] V diplomové práci (1962) zpracoval pod vedením prof. Bohuslava Fotta společenstva krušnohorských rašelinišť. Byl členem KSČ.

Po celý život se věnoval bryologii, nejvíce se zabýval systematikou játrovek. Jakožto jeden z předních světových hepatikologů se věnoval čilé publikační činnosti, čítající několik stovek odborných článků.[3] Přednášel na konferencích a byl členem redakčních rad mnohých vědeckých časopisů. Významně se podílel na tvorbě českých bryologických checklistů a bryologického klíče. Byl také autorem několika skript zabývajících se mechorosty. Stál u založení Bryologicko-lichenologické sekce České botanické společnosti (1988) a byl jejím místopředsedou v letech 1993–1997.

Členství ve vědeckých společnostech: člen výboru European Committee for Conservation of Bryophytes, International Association of Bryologists, International Association for Plant Taxonomy – Committee for Bryophyta, American Bryological and Lichenological Society, British Bryological Society, Česká botanická společnost.[4]

Dílo editovat

 • Obecná bryologie, 2006, ISBN 80-246-1093-0
 • Speciální bryologie I. Marchantiophyta, Anthocerotophyta, 2006, ISBN 80-246-1164-3
 • Speciální bryologie II/1. Bryophyta, 2006, ISBN 80-246-1264-X
 • Speciální bryologie II/2. Bryophyta, 2007, ISBN 978-80-246-1399-4
 • Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii s Tomášem Kalinou; 2005. 606 s., ISBN 80-246-1036-1
 • Mechorosty České republiky; on-line klíče, popisy a ilustrace (Jan Kučera, ed.) Klíč k určování mechorostů ČR s Janem Kučerou, Zbyňkem Hradílkem, Zdeňkem Soldánem; 2004, dostupné z: https://botanika.prf.jcu.cz/bryoweb/klic/index.php
 • Check- and Red list of bryophytes of the Czech Republic, s Janem Kučerou; 2003

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. SVOBODA, David a MIKULÁŠKOVÁ, Eva. Výročí [J. Váňa]. Bryonora: zpravodaj Bryologicko-lichenologické sekce ČBS. 2010, 45, s. 48–49. ISSN 0862-8904.
 2. KUČERA, Jan et al. Personalia. Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. (*11. 1. 1940 – †8. 4. 2018). Bryonora: zpravodaj Bryologicko-lichenologické sekce ČBS. 2018, 61, č. 6, s. 63–80. ISSN 0862-8904.
 3. KUČERA, Jan. Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. – 60 let. Preslia. 2001, 73, s. 81–92. ISSN 0032-7786.
 4. SOLDÁN, Zdeněk. Jiří Váňa (* 11. 1. 1940 Praha). Bryonora: zpravodaj Bryologicko-lichenologické sekce ČBS. 1999, 24, s. 32. ISSN 0862-8904.

Literatura editovat

 • VÁŇA, Jiří. Taxonomická studie evropských druhů játrovek podčeledi Jungermannioideae (čeleď Jungermanniaceae). Praha, 1971. 318 s., obr. příl. Kandidátská disertační práce. Školitel RNDr. Zdeněk Černohorský, DrSc. Universita Karlova, Fakulta přírodovědná.
 • VÁŇA, Jiří. Taxonomicko-chorologická studie vybraných skupin játrovek podřádu Jungermanniineae. Praha, 1984. 3 sv. Doktorská disertační práce.