Jiří Šrámek (romanista)

český profesor dějin románských literatur

Jiří Šrámek (14. července 1935 Brno26. prosince 2023) byl vysokoškolský učitel, zaměřením romanista, literární historik, překladatel, esejista, emeritní profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.[1]

Prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc.
Narození14. července 1935
Brno
Úmrtí26. prosince 2023 (ve věku 88 let)
Povoláníromanista, profesor dějin románských literatur
Alma materMasarykova univerzita
Tématafrancouzská a rumunská literatura
OceněníZlatá medaile MU (1999)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Život editovat

Studium editovat

Narodil se v Brně 14. července v den výročí Velké francouzské revoluce. Vyrůstal v rodině, která zažila politickou perzekuci za války i po roce 1948. Je absolventem gymnázia v Brně Husovicích, dnes Gymnázium Elgartova. V době změny školského systému v roce 1953 dokončil septimu, během prázdnin absolvoval oktávu a na podzim odmaturoval. V roce 1958 úspěšně dokončil studium oboru francouzština-rumunština na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jako promovaný filolog. Jeho učiteli zde byli významní romanisté (prof. Otakar Novák, Vladimír Stupka, Otto Ducháček, Pavel Beneš), z dalších Jan Firbas aj. V roce 1967 získal po složení rigorózních zkoušek titul PhDr. a roku 1978 titul CSc. (kandidát věd o umění), když obhájil kandidátskou práci na téma Marguerite Duras et les risques d'une quête d'une nouvelle expression littéraire de certains problèmes de notre temps. Habilitoval se v roce 1988 pro obor francouzská literatura, později pro obor obor románské literatury (1993). V roce 1994 byl na základě jmenovacího řízení, které proběhlo na Masarykově univerzitě v Brně, jmenován profesorem dějin románských literatur. Zemřel 26. prosince 2023 v Brně.[2]

Profesní dráha editovat

Po ukončení vysokoškolských studií v roce 1958 pracoval jako překladatel a tlumočník odborného jazyka. Jako externí lektor nakladatelství ODEON překládal i uměleckou literaturu z francouzštiny a rumunštiny (3 knižní tituly, 2 divadelní hry, 2 televizní seriály, 12 hraných celovečerních a 31 krátkých, většinou populárněvědeckých filmů pro Československou televizi). Od roku 1970 působil na brněnské romanistice jako odborný asistent, v letech 1988–1994 jako docent a od roku 1994 jako profesor dějin románských literatur. V letech 1998–2016 vyučoval rovněž na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 2003–2006 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Za svého dlouholetého působení na obou univerzitách vychoval několik generací romanistů zaměřených na románské literatury.

V roce 1990 byl zvolen prozatímním vedoucím Katedry romanistiky a fonetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1991–1992 působil ve funkci proděkana pro zahraniční styky FF MU v Brně a v období 19921998 vykonával funkci prorektora pro zahraniční styky MU v Brně. Za jeho působení došlo ke konsolidaci vztahů s perspektivními partnery a byla rozšířena spolupráce MU s frankofonní a hispanofonní kulturní oblastí. V letech 1990–2000 byl členem vědecké rady FF MU a v letech 1992–1998 vědecké rady MU. Od roku 1992 byl aktivním členem výboru brněnské pobočky Kruhu moderních filologů. Od roku 1997 působí jako hodnotitel v komisi č. 405 Grantové agentury České republiky. Ve volebním období 19951999 pracoval jako člen výkonného výboru evropské univerzitní sítě Skupiny univerzit Compostela[3] a zasloužil se o významné zlepšení reprezentace univerzity v zahraničí.[4]

Pedagogická činnost editovat

Vedl přednášky a semináře z dějin francouzské literatury a teorie literatury, z dějin frankofonních zemí a literatur (Švýcarsko, Belgie, Kanada), přednášky a cvičení v kursech pro postgraduanty na oboru francouzština a výběrové přednáškové kursy mimo rámec domovského ústavu (teatrologie, estetika) a Masarykovy univerzity (JAMU v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovi­cích, Univerzita Palackého v Olomouci). Vedl ročníkové a diplomové práce z francouzské literatury a byl školitelem doktorských studijních oborů.[5] Z celkem deseti úspěšně obhájených prací, které vedl, vyšly dvě knižně v nakladatelství MU Brno: Petr Dytrt, Le (post)moderne des romans de Jean Echenoz (2007) a Václava Bakešová La Conversion de Joris-Karl Huysmans (2009) a dvě získaly prestižní cenu Cenu Prix Gallica[6]: Věra Vyhnánková, L’inspiration tchèque dans l’œuvre de Sylvie Germain (1. místo 2005/2006) a Kateřina Sedláčková, roz. Pečinková, L’œuvre mobile de Michel Butor (2. místo 2008/2009).[7] V oboru románských literatur působil jako člen nebo předseda komisí pro udělování vědec­kých a pedagogic­kých hodností (Ph. D., docentury, profesury) a jako oponent doktorských a habilitačních prací. Absolvoval krátkodobé přednáškové pobyty v zahraničí: Wroclaw (1973), Debrecen (1989), Brest (1991), Vídeň (1992), Dijon (1996).

Dílo editovat

Jiří Šrámek byl uznávaným odborníkem v oboru dějin románských literatur a jeho literárněvědné práce mají evropský ohlas. Ve své badatelské činnosti se zaměřil především na vývoj poválečného francouzského románu se zvláštním zřetelem na „nový román“ a osobnost Marguerite Durasové, na problémy naratologie a genologie (zejména na problematiku rámcové kompozice, modelování narativní struktury a fantas­tickou litera­turu 19. století), na některé momenty součas­ného rumun­ského dramatu a poezie a na vybrané otázky česko-rumunských kulturních vztahů. V řadě publikovaných titulů se soustavně zabýval vybranými teoretickými i praktickými otázkami překladu. Zejména v monografiích skloubil dvě hlavní témata svého zájmu – literaturu a historii. Jeho rozsáhlá publikační činnost obsahuje monografie, knižní publikace a výukové texty (skripta), odborné studie, recenze a zprávy v romanisticky a literárně-teoreticky orientovaných periodikách u nás i v zahraničí, dále překlady, popularizační články a zprávy v denním tisku.[8]

Publikace (výběr) editovat

Knižní publikace editovat

 • Dějiny francouzské literatury v kostce. Votobia, Olomouc 1997, 469 s.
 • Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Libri, Praha 2002, 760 stran (Kolektiv autorů pod vedením Jaroslava Fryčera) – cca 220 hesel (z celkového počtu cca 1400 hesel)
 • Panorama francouzské literatury od počátku po současnost, I. II. Host, Brno 2012, 1 455 s. text, s. I–LIX literatura a autorský rejstřík[9][10]
 • Poslední evropské století (1918–2018). Faktografické eseje. Masarykova univerzita, Brno 2022, 420 s.

Učební texty editovat

 • Úvod do dějin a kultury Rumunska. UJEP, Brno 1975, 136 s.
 • Culegere de texte din literatura română. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1981, 189 s.
 • Úvod do teorie odborného překladu. FF UJEP, Brno 1989, 116 s.
 • Základy francouzské verzifikace. FF MU, Brno 1990, 80 s.
 • Morfologie fantastické povídky. MU Brno 1993, 137 s.
 • Úvod do dějin a kultury frankofonních zemí (Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Kanada). Masarykova univerzita, Fakulta filozofická, Brno 1995, 89 s.
 • Vývoj rumunských zemí do roku 1526, in: Dějiny střední, jihovýchodní a východní Evropy, I. FF MU, Brno 1995, s. 75-83.
 • Přehled dějin francouzské literatury. FF MU, Brno 1997, 233 s.

Studie a vědecké recenze editovat

 • Etudes Romanes de Brno [11]
 • Vybrané otázky odborného tlumočení, in: Sborník přednášek internátního kurzu odborné franštiny pro pracovníky VTEI, Krajská komise ČTVS Brno, 1973, s. 94–108.
 • Études romanes de Brno, vol. IV, V, VI (Opera  Universitatis Purkynianae Brunensis), in: Beiträge zur romanischen Philologie,  Berlin 1974, s. 218–221.
 • Le Nouveau Roman et Marguerite Duras, Romanica Wratislawiensia, XI, 1975, s. 57–71.
 • K podstatě poezie Marina Soreska, Jubilejní ročenka KMF při ČSAV, Praha 1986, s. 63–65.
 • Filozofie rumunské science-fiction, Studia balkanica bohemoslovaca, III, UJEP, Brno 1987, s. 208–214.
 • Le couple de personnages dans le conte fantastique, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungariae, vol. 32, Nos 1–2, Akadémiai Kiadó, Budapest 1990, s. 185–192.
 • Dílo Hertvíka Jarníka, Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu, Sborník příspěvků z konference MU, Brno 1993, s. 74–76.
 • L'architectonique spatiale de Vathek, Le Romantisme frénétique, Ústav románských jazyků a literatur Brno, Institut für Romanistik Wien, Brno–Wien 1993, s. 5–14.
 • L'exotisme entre le rêve et la veille: à propos de l'onirisme gautiériste, Cahiers du Centre d'Études de Tendances Marginales dans le Romantisme Français, 2, FF MU Brno 1993, s. 59–67.
 • Les femmes-anges: petit essai sur un aspect du numineux dans le fantastique romantique, Cahiers du Centre d'Études de Tendances Marginales dans le Romantisme Français, 5, FF MU, Brno 1994, s. 51–58.
 • À propos de la réception des auteurs bourguignons dans la littérature tchèque, Les Échanges intellectuels franco-tchèques, Dijon–Brno, 1996, s. 49–55.
 • Antonín Zatloukal, Études sur le roman français, La Revue d'histoire littéraire de la France, mai–avril 1999, No 2, s. 343-344.
 • Le fantastique romantique d'Alexandre Dumas, Romanica IX, Philologica 76, Universita Palackého, Olomouc 2000, s. 99–104.
 • Les catégories narratives: une approche narratologique du texte, Opera romanica 2, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, České Budějovice 2001, s. 195–206.
 • Le double dans le récit fantastique de Théophile Gautier, Romanica Olomucensia, 80, Universita Palackého, Olomouc 2003, s. 317–322.
 • Le 'roman juif' de Marguerite Duras: Abahn Sabana David, Romanica Olomucensia XV, Universita Palackého, Olomouc 2005, s. 249–254.
 • K žánrovému zařazení Maupassantovy prózy Doktor Héraclius Gloss, in: Otakar Novák, Tradice a modernost, Masarykova univerzita, Brno, 2006, s. 17–23.
 • Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand sur les scènes moraves, Studia romanistica, Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, čís. 6, Ostrava 2006, s. 193–197.
 • Le narrataire: à la recherche de l'autre dans la communication littéraire, Romanica Olomucensia XVIII, Univerzita Palackého, Olomouc 2007, s. 289–295.
 • La conscience du mythe familial dans Le Mystère Frontenac de François Mauriac, Romanica Olomucensia XIX,Universita Palackého, Olomouc 2007, s. 185–191.

Překlady z francouzštiny do češtiny editovat

 • Léo Malet, Třikrát Nestor Burma (přel. Zdena Salivarová a Jiří Šrámek), Odeon, Praha 1967.
 • Pierre Souvestre a Marcel Allain, Třikrát Fantomas (přel. Jiří Šrámek, Zdena Salivarová a Alena Novotná), Odeon Praha 1971.
 • Algirdas Julien Greimas, Základní prvky interpretace mytického vyprávění [Éléments pour une interprétation du récit mythique], in: Znak, struktura, vyprávění [Signe, structure, récit], Host, Brno 2002, s. 44–85.
 • Tzvetan Todorov, Kategorie literárního vyprávění [Les catégories du récit littéraire], in : Znak, struktura, vyprávění [Signe, structure, récit], Host, Brno 2002, s. 142–179.

Ocenění editovat

 • 1999 – Zlatá medaile MU Brno[12]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. UNIVERZITA, Masarykova. prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc.. Masarykova univerzita [online]. [cit. 2020-11-10]. Dostupné online. 
 2. DROBNÝ, Tomáš. Odešel černopolský rodák Jiří Šrámek. Severník. 2024-01-26, roč. 34, čís. 2, s. 12,13. Dostupné online. 
 3. Encyklopedie dějin města Brna. encyklopedie.brna.cz [online]. 2004 [cit. 2020-11-11]. Dostupné online. 
 4. mezinárodní vztahy. www.rect.muni.cz [online]. [cit. 2020-11-11]. Dostupné online. 
 5. UNIVERZITA, Masarykova. prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. – Školitel. Masarykova univerzita [online]. [cit. 2020-11-10]. Dostupné online. 
 6. Kdo jsme (2). www.gallica.cz [online]. [cit. 2020-11-11]. Dostupné online. 
 7. Prix Gallica (2). www.gallica.cz [online]. [cit. 2020-11-11]. Dostupné online. 
 8. UNIVERZITA, Masarykova. prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. – Publikace. Masarykova univerzita [online]. [cit. 2020-11-10]. Dostupné online. 
 9. Šrámek, Jiří: Panorama francouzské literatury od počátků po současnost. www.iliteratura.cz [online]. [cit. 2020-11-10]. Dostupné online. 
 10. VASELITERATURA.CZ; KUBĚNSKÝ, Petr. Panoramatický výhled do země galského kohouta. Vaše literatura [online]. [cit. 2020-11-10]. Dostupné online. 
 11. Etudes Romanes de Brno [online]. Brněnská univerzita, 1965-2020 [cit. 10.11.2020]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-11-10. 
 12. UNIVERZITA, Masarykova. Jiří Šrámek – Zlaté medaile MU. Masarykova univerzita [online]. [cit. 2020-11-10]. Dostupné online. 

Literatura editovat

 • DOLEŽALOVÁ, Pavla; BAKEŠOVÁ, Václava. In: La littérature qui fait respirer. Mélanges en l'honneur de Jiří Šrámek. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury: [s.n.], 2015. ISBN 978-80-7325-388-2. S. 162.
 • KYLOUŠEK, Petr. In: Études romanes de Brno. 1. vyd. [s.l.]: [s.n.], 2005. Dostupné online. ISBN 80-210-3723-7. Ročník 35. Kapitola Jiří Šrámek, s. 7–10. (francouzsky)

Externí odkazy editovat