Ježíš (jméno)

jméno hebrejského původu

Ježíš je vlastní jméno hebrejského původu. V češtině se v této formě používá téměř výhradně pro Ježíše Krista (Ježíše Nazaretského). V hebrejštině zní ‎ (Ješu) nebo יֵשׁוּעַ‎ (Ješua), zkráceno ze staršího יְהוֹשֻׁעַ‎ (Jehošua – Bůh zachraňuje), řecká podoba jména zní Ἰησοῦς Iésús. Latinská Vulgata rozlišuje mezi jmény Iosue pro Jozua a Iesus pro Ježíše; z tohoto překladu pak vznikly i české podoby jména Jozue a Ježíš, zatímco překlad ostatních jmen se většinou řídí podle hebrejské předlohy.

Jméno Ježíš v dalších jazycích

editovat

Označení Ježíše z Nazareta v různých jazycích a náboženstvích

editovat
 • Ježíš Kristuskřesťanské a biblické, resp. novozákonní označení Ježíše z Nazareta jakožto Syna Božího; Kristus je počeštěná podoba řeckého titulu židovského Mesiáše
  • Historický Ježíš – pojem označující profil Ježíše z Nazareta vytvářený na základě historických rekonstrukcí
 • Isá (arabsky عيسى‎) – muslimské označení Ježíše z Nazareta jakožto jednoho ze čtyř velkých proroků; jinak též arabský překlad jména Ježíš
 • Jasú (arabsky يسوع‎) – označení arabských křesťanů pro Ježíše Krista,
 • Ješu (hebrejsky יֵשׁוּ‎) – hebrejská forma jména používaná specificky pro Ježíše Nazaretského.

Biblické postavy

editovat
 • Jozue, syn Núnův – nástupce Mojžíše, který dovedl Izraelský lid do země zaslíbené
 • Jéšua, syn Jósadakův – velekněz, který se vrátil z Babylóna do Jeruzaléma se Zorobábelem
 • Ješua, syn Eleazara, syna Síracha, nazývaný Sírachovec – autor deuterokanonické starozákoní knihy
 • Ježíš Nazaretský – sám sebou považovaný za očekávaného Mesiáše a vtěleného Boha

Externí odkazy

editovat
 •   Slovníkové heslo Ježíš ve Wikislovníku