Jan Řehák

český sociolog a statistik

Jan Řehák (* 19. září 1939, Náchod) je český sociolog a statistik. Je zakladatelem společnosti ACREA.

doc. RNDr. Jan Řehák
Narození19. září 1939 (83 let) nebo 12. září 1939 (83 let)
Náchod
Povolánísociolog a statistik
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

KariéraEditovat

Jan Řehák je absolventem matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze oboru deskriptivní geometrie (1962) a oboru matematické statistiky (1969).[1] Dále je absolventem University of Michigan v Ann Arbor oboru matematika, matematická sociologie a výběrová šetření (1969). Účastnil se stáže v Survey Research Center (SRC ISR) Leslieho Kishe.[1]

V letech 1965 až 1999 pracoval v Akademii věd České republiky, a to v Sociologickém ústavu v oddělení metodologie (1965–1970), jehož byl spolu s Michalem Illnerem a dalšími pod vedením Václava Lamsera spoluzakladatelem, v Ústavu pro filozofii a sociologii (1970–1986), v Geografickém ústavu (1986–1988) a v Ústavu ekonomických a sociologických výzkumů (1988–1991).[2] Do znovu založeného Sociologického ústavu se vrátil v roce 1991.

Věnoval se rovněž pedagogické činnosti na univerzitě, a to na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde přednášel statistické metody (1969–1971), na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1971–1978), na znovu založené Fakultě sociálních věd UK (1990–1997). V letech 1993 až 1997 se věnoval organizace množství kurzů a seminářů na Vysoké škole ekonomické v Praze.[1]

Společně s Irenou Bártovou založil v roce 1992 společnost SC & C - Marketing & Social Research, která se zabývá sběrem a analýzou dat předvolebních výzkumů a je důležitým sociologickým pracovištěm v oblasti sběru dat. Dále opět s Irenou Bártovou založil v roce 1998 společnost SPSS CR (od roku 2011 ACREA CR), která je výhradním distributorem softwaru IBM SPSS v České republice. Zároveň založené Centrum výuky SPSS CR významně napomáhá zvyšování kvalifikace vysokoškolských pedagogů v oblasti statistiky.[1] V roce 1995 se stal jedním ze zakladatelů věhlasné Jacob International Society for Collaborative Studies.[2]

Pravidelně přispívá do online Sociologické encyklopedie, na které má zatím okolo 100 článků, zabývající se především analýzou dat (explorační analýza, kauzální analýza, regresní analýza atd.) a statistikou (chí-kvadrát, statistické testy, korelace, program SPSS atd.).[3]

VýzkumEditovat

V rámci své výzkumné činnosti se Jan Řehák zabýval obecnou i konkrétní výzkumnou sociologickou metodologií. Je autorem originálních metod LINDA (metoda pro vytváření percepčních, korespondenčních, konkurenčních map), seskupování kontingenční tabulky, D-model (analýza geograficky určených jevů), doplnění metody znaménkového schématu, různé praktické koeficienty asociace.[2] Zavedl do praxe metody práce se zobecněnými typy proměnných (např. kategorie v prostoru), realizoval studie reliability sociologických měření a do praxe sociálního výzkumu zavedl rozhodovací a predikční postupy data miningu (např. predikce voleb).[1] Dále se věnoval průmyslové sociologii, pojmem spokojenosti a interpretačními aspekty analytických výsledků.

DíloEditovat

KnihyEditovat

 • Matematika pro sociology (Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1984; spoluautor M. Gregor)
 • Analýza kategorizovaných dat v sociologii (Academia, Praha 1986; spoluautorka B. Řeháková)
 • Automation and Industrial Workers (Pergamon Press, London 1986; s kolektivem)
 • Základy SPSS/PC (Karolinum, Praha 1993; spoluautorka I. Bártová)
 • Prostředky kauzálního modelování v sociologii (Sociologický ústav AV ČR, Praha 1994; spoluautor P. Mánek)

VýzkumyEditovat

 • Využití Brassovy relační metody v demografické prognostice (Demografie 1986)
 • Předvolební programy 1990 (Sociologický časopis 1991; spoluautorka B. Řeháková)
 • Logitové modely: Analýza vlivu exogenních faktorů u kategorizovaných dat (Sociologický časopis 1992; spoluautorka B. Řeháková)
 • Kvalita dat (Sociologický časopis 1998; třetí část se spoluautorkami I.Bártovou a J. Hamanovou)

ReferenceEditovat

 1. a b c d e VEČERNÍK, Jiří. Řehák Jan. Sociologická encyklopedie [online]. [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/%C5%98eh%C3%A1k_Jan
 2. a b c Doc. RNDr. Jan Řehák. ACREA [online]. Acrea CR, spol. s r.o., 2013 [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: https://acrea.cz/centrum-vyuky-acrea/organizace-kurzu/lektori/interni-lektori/doc.-rndr.-jan-rehak.html[nedostupný zdroj]
 3. Stránky v kategorii „Aut: Řehák Jan“. Sociologická encyklopedie [online]. [cit. 2018-11-27]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Kategorie:Aut:_%C5%98eh%C3%A1k_Jan