Jakub Vogler

český františkán

Jakub Vogler (?-1778), též Jakob Vogler, byl františkán působící v českých zemích a české řádové provincii svatého Václava. Podle svého současníka Vigilia Greidera zaznamenávacího historii františkánů ve střední Evropě byl „odevzdaným knězem“.[1] Podnětem k tomuto úsudku mu mohlo být aktivní pastorační působení Voglera mimo klášter v obtížných či problémových oblastech. Blíže o této činnosti víme, že bratr Jakub zemřel ve službě nemocným vojákům. Životní pouť takto ukončil 26. prosince 1778 v Plzni.[2]

Jakub Vogler OFM
kněz
Zasvěcený život
Institut františkáni
Francescocoa.png
Osobní údaje
Datum úmrtí 26. prosinec 1778
Místo úmrtí Plzeň
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Františkán Jakub Vogler byl autorem tiskem vydaných osmidenních duchovních cvičení pro řeholníky: Octava sacra usui et utilitati religiosorum sacris exercitiis vacantium. Knihu v praktickém kapesním formátu vytiskl příznivec františkánů a kapucínů, brněnský tiskař Emanuel Svoboda[3] v roce 1773.[4]

ReferenceEditovat

  1. ”Devotus sacerdos“, viz GREIDERER, Vigilius OFM. Germania Franciscana seu Chronicon Geographo-Historicum Ordinis S. P. Francisci in Germania. Tomus 1.. Oeniponte: [s.n.], 1777. S. 776. 
  2. Nekrologium české františkánské provincie.
  3. Pro vztah tiskaře Svobody k františkánským řádům srov. BAJGER, Matyáš Franciszek. Česká františkánská knižní kultura : knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí. Ostrava, 2007 [cit. 6.11.2014]. Rigorózní práce. FF Ostravské univerzity. Vedoucí práce Nina Pavelčíková. s. 197 a 202 (kapitoly „Brno, kláštery františkánů u chrámů sv. Bernardina a sv. Máří Magdaleny“ a „Brno, kláštery kapucínů u chrámů sv. Františka a Nalezení sv. Kříže“).. Dostupné online.
  4. Dochováno např. v knihovně františkánů u P. Marie Sněžné v Praze (původem z Kostel Navštívení Panny Marie (Hejnice)) Viz ZEMANOVÁ, Martina. Historická rekonstrukce knihovny konventu františkánů v Hejnicích (1691-1945/1950). Liberec, 2010. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodně-humanitní a p.. Vedoucí práce Milan Svoboda. Nebo Książnica Cieszyńska, fond Biblioteka Dekanatu w Cieszynie, signatura 1763 I.