Jízdní doba je časový úsek, který potřebuje dopravní prostředek pro překonání vzdálenosti mezi dvěma sousedními body (např. zastávkami, dopravnami apod.) na určené trase dopravního prostředku. Součet jízdních dob mezi výchozím a cílovým bodem jízdy dopravního prostředku se nazývá celková jízdní doba. Určení jízdních dob je potřebné pro přípravu grafikonu dopravy nebo jízdního řádu.[1]

Reference

editovat
  1. DANĚK, Jaroslav; VONKA, Jaroslav. Dopravní provoz železnic. Bratislava: Alfa, 1988.