Vlaková cesta

(přesměrováno z Jízdní cesty)

Vlaková cesta je úsek koleje v dopravně s kolejovým rozvětvením určený pro danou jízdu vlaku.

Vlakové cesty mohou být postaveny pro vlaky:

 • 1) projíždějící – je to úsek od vjezdového návěstidla po vjezdové návěstidlo pro opačný směr jízdy.
 • 2) odjíždějící – je to úsek od konce stojícího vlaku po vjezdové návěstidlo pro opačný směr jízdy.
 • 3) vjíždějící a pravidelně zastavující – je to úsek od vjezdového (cestového) návěstidla až k hlavnímu návěstidlu s návěstí zakazující jízdu vlaku, popř. k červené desce nebo červenému terči s návěstí Stůj, nahrazující hlavní návěstidlo a upravené jako nepřenosné návěstidlo; tam, kde takové návěstidlo není nebo není přímo u koleje, až k návěstidlu s návěstí Konec vlakové cesty; při vjezdu na kusou kolej úsek koleje od vjezdového (cestového) návěstidla na vjezdové straně vlaku k zarážedlu kusé koleje.
 • 4) ve stanici zastavující mimořádně nebo jen v určité dny – totéž jako pro vjíždějící a pravidelně zastavující.
Vlakové cesty

Vlaková cesta smí být vedena jen přes zabezpečené výhybky.

Zabezpečená výhybka je taková, která je bezpečně zajištěná v požadované poloze:

 • výměnovým zámkem (starší zařízení),
 • výměnovým přestavníkem nebo závorníkem,
 • výjimečně přenosným zámkem a je střežena.

Totéž platí i pro výkolejku.

Při přípravě vlakové cesty (tj. před rozsvícením povolující návěsti) musí obsluhující splnit předepsané podmínky:

 • Zastavit rušící posun.
 • Zjistit volnost pojížděných kolejí a výhybek a to:
  • je-li stanice vybavena zabezpečovacím zařízením s kolejovými obvody pohledem na indikaci ovládacího přístroje
  • není-li ve stanici zabezpečovací zařízení s kolejovými obvody nebo toto nepracuje správně, zjistí volnost:
   • pohledem do kolejiště nebo pochůzkou,
   • ujištěním, že poslední vlak dojel celý (koncovky, hlášení vlakové čety),
   • odhláškou (sdělením ze sousední stanice), že poslední vlak do ní dojel celý,
   • ohlášením zaměstnance řídícího rušící posun, že tento byl ukončen a výhybky a koleje v cestě jsou volné.
 • Zkontrolovat správnou polohu pojížděných i odvratných výhybek a výkolejek ve vlakové cestě:
  • je-li stanice vybavena zabezpečovacím zařízením kde je postavení návěstidla do polohy povolující jízdu závislé na poloze výhybek a výkolejek, provede kontrolu pohledem na indikaci ovládacího přístroje.
 • Zkontrolovat správnou polohu a zajištění pojížděných i odvratných výhybek a výkolejek ve vlakové cestě: (Kontrolu provede podle místních podmínek - pochůzkou, kontrolou klíčů apod.)
  • není-li postavení návěstidla do polohy povolující jízdu závislé na poloze výhybek a výkolejek,
  • má-li vlak jet po koleji, která není zajištěna zabezpečovacím zařízením,
  • nepracuje-li zabezpečovací zařízení správně nebo je ve výluce.
 • Zkontrolovat podle Závěrové tabulky, zda nejsou postaveny současně zakázané jízdní cesty:
  • není-li postavení návěstidla do polohy povolující jízdu závislé na poloze výhybek a výkolejek,
  • nepracuje-li zabezpečovací zařízení správně nebo je ve výluce.

Vlakové cesty a posunové cesty (posun) se souhrnně nazývají jízdními cestami.

Literatura editovat

 • SŽDC D1, Dopravní a návěstní předpis. Praha: Správa železniční dopravní cesty, 2013. 368 s.