Isokyanát

Isokyanáty jsou látky, které obsahují isokyanátovou funkční skupinu (N=C=O). Každá organická sloučenina, která obsahuje isokyanátovou funkční skupinu, může být pojmenována jako isokyanát. Isokyanáty mohou mít i více isokyanátových skupin. Isokyanáty se dvěma isokyanátovými skupinami se nazývají diisokyanáty. Diisokyanáty se používají v reakcích s polyoly (vícesytnými alkoholy) k výrobě polyuretanů.

Isokyanátová funkční skupina

RizikaEditovat

Vzhledem k relativně vysoké reaktivitě jsou isokyanáty nebezpečné pro živé tkáně. Jsou jedovaté a expozice lidského organismu isokyanátům, ať již inhalací nebo dotekem, může vyústit v syndrom hypersenzitivity plic.