Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) jedná se o postižení tepen vyživujících dolní končetiny. Je charakterizováno omezeným krevním průtokem, sníženou dodávkou kyslíku a živin tkáním dolních končetin. Klinické projevy nebo jejich výrazné zhoršení mohou vzniknout náhle (akutní ischemie), zhoršují se postupně v období 14 dní až 3 měsíce (subakutní ischemie) nebo mají víceméně stabilní podobu, která může trvat roky (chronická ischemie). V tomto období trpí sníženou dodávkou hlavně svaly při námaze. V klidu k ischemii nedochází. Pozvolné, dlouhodobé zhoršování může nakonec vést až k ohrožení končetiny (kritická ischemie), kdy už krevní dodávka nestačí ani v klidu. ii.

Příčina

editovat

Projevy

editovat

Nemoc se ze začátku projevuje velice nepříjemnou bolestí – klaudikační bolest, nejprve při chůzi a postupně se bolest objevuje i v poloze klidové. Celá končetina je chladnější a může se objevit i odlišné zbarvení, v nejhorším případě nastává gangréna.

Diagnostika

editovat

Vyšetření probíhá většinou fyzikální: barevné a trofické změny, puls, šelesty. Při tomto onemocnění se vyplatí použít také arteriografii – snímek krevního řečiště nebo duplexní ultrasonografiiultrazvukové vyšetření cév spojeno s Dopplerovým testem, které ukazuje rychlost a proudění krve.

Léčba

editovat

Většinou pomocí léků – infuzí, doporučují se antikoagulační a antiagregační léčba – pomáhá rozpouštět krevní sraženiny – nedoporučuje se ale u lidí s horší srážlivostí.

V období nejmodernější lékařské technologie se používají při léčbě ICHDK moderní chirurgické výkony:

Aby byla léčba úspěšná, pacient by měl upravit svoji životosprávu, a to nejen v upravení jídelníčku, ale především v absolutním zákazu kouření.

Experimentální terapeutickou metodou je autologní transplantace kmenových buněk odebraných přímo od pacienta. Nejde však o metodu schválenou pro použití v klinické medicíně. Názory na klinickou efektivitu této metody se liší.

Externí odkazy

editovat
 
Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.