Iritace (z lat. irritare, rozhněvat, podráždit) může znamenat:

  • v obecném významu podráždění, rozhořčení, ostrý nesouhlas, ať už se projevuje otevřeně nebo častěji ve skrytu;
  • v medicíně podráždění, například pokožky nebo jiné tkáně;
  • v psychologii rozrušený až předrážděný stav pacienta, který je někdy třeba tlumit léky.

Odtud iritovat, podráždit, rozhořčit.