Intendant

rozcestník

Termín intendant má několik významů. Může znamenat: