80186 je procesor architektury x86 vyvinutý firmou Intel kolem roku 1982. 80186 bylo vylepšené jádro založené na starších procesorech Intel 8086 a Intel 8088. Stejně jako 8086 měl 16bitovou sběrnici a byl dostupný i ve verzi Intel 80188 s 8bitovou sběrnicí. Původní takt těchto procesorů byl 6 MHz. Byly většinou používány jako mikrořadiče (anglicky microcontrollers, MCU, µC). V osobních počítačích nebyly moc používány, ale existuje pár výjimek: počítače Mindset, Siemens PC-D, Compis, Unisys ICON, HP 2001x, Tandy 2000, Philips :YES. Společnost Acorn vytvořila plugin Master 512 pro svou řadu domácích počítačů BBC Master, který nesl čip 80186 na 10 MHz s 512 KiB RAM, umožňující běh DOSu Plus i grafické nadstavby GEM.

Blokový diagram procesoru 80186

Jeden z hlavních rysů procesorů série 80186/80188 byla integrace funkcí jako DMA řadič, řadič přerušení, časovač atd., předtím realizovaných samostatnými obvody.

V tabulce je výčet nových instrukcí 80186/80188. Ty měl implementovány i klon 8088ky, NEC V20:

Instrukce Popis činnosti
ENTER Vytvoř frame na zásobníku pro parametry procedury
LEAVE Ukončení procedury
PUSHA Ulož všechny obecné registry na vrchol zásobníku
POPA Vezmi všechny obecné registry z vrcholu zásobníku
BOUND Kontrola indexu pole oproti rozměrům pole
UD2 Obecná výjimka neplatného opkódu
INS Vstup z portu do řetězce
OUTS Výstup řetězce do port

80188 editovat

Liší se tím, že má externí datovou sběrnici pouze 8bitovou.

Externí odkazy editovat