V informatice a telekomunikacích má termín integrita dat následující významy:

  1. Stav, kdy přečtená data jsou totožná s daty uloženými. Tzn. během uložení (přenosu) dat nedošlo k jejich neočekávaným změnám.
  2. Zajištění kompletnosti dat. Například osobní číslo patří nějaké osobě. Pokud by osobní číslo nikomu nepatřilo, jedná se o osiřelá nebo nekompletní data.
  3. Zachování dat pro jejich zamýšlené použití.

Integritou dat se také může myslet integrita datové struktury, ve které jsou data uložena – tedy to, že data v paměti stále tvoří zmíněnou datovou strukturu. Pokud k datové struktuře přistupuje více vláken najednou, může dojít k tomu, že datová struktura se změní v nesmysl. V extrémním případě je možné „zničit“ i obyčejné číslo. Pro zabránění těmto jevům se používají synchronizační primitiva.

Databáze

editovat
Související informace naleznete také v článku Databázová integrita.

V kontextu relační databáze existuje:

Bezpečnost

editovat

Další význam integrity dat v počítačové bezpečnosti je ujištění, že k data nemohou být změněna někým, kdo na to nemá oprávnění.

Integrita je jedním ze tří základních vlastností informační bezpečnosti (CIA triad). Jedná se o důvěrnost (confidentiality), integrita (integrity), dostupnost (availability).

Integrita dat bývá zajišťována kontrolními součty, hašovacími funkcemi, samoopravnými kódy, žurnálováním atd.

V kryptografii a v zabezpečení informací všeobecně integrita znamená platnost dat. Integrita může být porušena:

  • Záměrným pozměněním, např. útočník změní číslo účtu v bankovní transakci nebo padělá dokument prokazující identitu.
  • Náhodným pozměněním, např. chyby při přenosech dat nebo porucha pevného disku.

Distribuované systémy

editovat

V distribuovaných systémech, kde existuje typicky víc kopií dat, se problémy týkají např. synchronizace dat, propagace změn a maskování nekonzistentních mezistavů dat.