Otevřít hlavní menu

Informační systém základních registrů

Informační systém základních registrů veřejné správy

Informační systém základních registrů (ISZR) je spravován Správou základních registrů. Systémem jsou realizovány vazby mezi jednotlivými základními registry a dále mezi registry a agendovými informačními systémy.

Schéma SZR

Základní registryEditovat

Byly schváleny čtyři základní registry:

Důvody vznikuEditovat

Jedním z pilířů elektronizace veřejné správy je vytvoření centrálních registrů veřejné správy, které by řešily dosavadní potíže související s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází.

HistorieEditovat

Zásadním krokem k fungování systému základních registrů bylo přijetí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákona č. 227/2009 Sb. na počátku roku 2009 a vznik Správy základních registrů k  1. lednu 2010.

Tyto zákony vytvářely předpoklad pro spuštění systému od 1. července 2010 ve zkušebním provozu a o rok později v ostrém provozu. Protože se rozběh celého systému základních registrů z různých příčin v celé ČR opozdil, byl schválen zákon, který odkládá ostrý rozběh systému až od 1. července 2012.

OdkazyEditovat