Informační systém základních registrů

Informační systém základních registrů veřejné správy

Informační systém základních registrů (ISZR) je spravován Správou základních registrů. Systémem jsou realizovány vazby mezi jednotlivými základními registry a dále mezi registry a agendovými informačními systémy.

Schéma SZR

Základní registryEditovat

Byly schváleny čtyři základní registry:

Důvody vznikuEditovat

Jedním z pilířů elektronizace veřejné správy je vytvoření centrálních registrů veřejné správy, které by řešily dosavadní potíže související s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází.

HistorieEditovat

Zásadním krokem k fungování systému základních registrů bylo přijetí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákona č. 227/2009 Sb. na počátku roku 2009 a vznik Správy základních registrů k  1. lednu 2010.

Tyto zákony vytvářely předpoklad pro spuštění systému od 1. července 2010 ve zkušebním provozu a o rok později v ostrém provozu. Protože se rozběh celého systému základních registrů z různých příčin v celé ČR opozdil, byl schválen zákon, který odkládá ostrý rozběh systému až od 1. července 2012.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat