Industriae tuae

Industriae tuae (Horlivosti tvé) jsou počáteční slova buly, již vydal v červnu roku 880 papež Jan VIII., aby informoval moravského knížete Svatopluka o výsledku synody konané v Římě, před kterou byl (na základě stížností latinských kněží Wichinga a Jana z Benátek) předvolán moravský arcibiskup Metoděj, aby vysvětlil, v co věří, co učí a co učí také jeho žáci.[pozn. 1] Jan VIII. v ní především potvrdil rozhodnutí svého předchůdce Hadriána II., kterými Hadrián v polovině roku 869 schválil užívání slovanské liturgie (bula Gloria in excelsis Deo) a ustanovil Metoděje v čele moravsko-panonské arcidiecéze zřízené na podzim téhož roku.[1]

Vydání buly bylo velkým úspěchem zahraniční politiky Svatopluka I. Je to nejvýznamnější písemnost tohoto období, protože v ní papež Svatopluka klade na roveň ostatních křesťanských (především franských) panovníků tehdejší Evropy.[pozn. 2] Originální text buly se nezachoval. Její opis je obsažen v kodexu z Monte Cassina z 11. století ve Vatikánském archivu.

V tomto listu papež:

 • vyhlásil Velkou Moravu za léno Svaté stolice, což znamenalo, že postavil tuto říši na roveň říši Východofranské
 • založil nitranskou diecézi[2] (o skoro sto let starší než nejstarší česká diecéze – pražská, která byla založena až roku 973)
 • potvrdil Metodějovy úlohy a funkce
 • potvrdil, že vysvětil Wichinga za biskupa nitranské církve
 • přikázal, aby byl vyhnán z Velké Moravy všechen klérus, který se Metodějovi postaví na odpor
 • schválil používání slovanského písma (hlaholice) a přikázal, aby se bohoslužby (liturgie) konaly ve slovanském jazyce (kromě evangelia, které se mělo číst nejprve latinsky)
 • povolil, aby se bohoslužby pro Svatopluka a jeho družinu konaly v latině, protože Svatopluk osobně upřednostňoval latinu

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Kromě zmíněných představitelů moravské církve se synody zúčastnil také přední moravský velmož Zemižizň.[1]
 2. Je možné, že papež přikládal Svatoplukovi ještě větší význam. V bule jej označil formulí "unicus filius" ("jediný syn"), což bylo v diplomatické květomluvě oslovení vyhrazené pouze císařům nebo pretendentům císařství.[1]

ReferenceEditovat

 1. a b c JAROŠOVÁ, Jindra. Svatí kacíři aneb reportáž nejen z Velké Moravy. Praha: Radioservis, a. s., 2000. 357 s. ISBN 80-86212-09-2. Dále jen Svatí kacíři. 
 2. http://www.biskupstvo-nitra.sk/historia, navštíveno 21. června 2019.

LiteraturaEditovat

 • Magnae Moraviae fontes historici III, ed. Lubomír E. HAVLÍK, Brno 1969, Ep. nr. 90 (latinský originál textu s českým překladem).
 • Snopek František, List papeže Hadriana II. v pannonské legendě a bulla Jana VIII. Industriae tuae / historicko-kritický pokus Františka Snopka s dodatkem: Pseudoisidorovy dekretaly a sv. Methoděj, Olomouc [1897].
 • HAVLÍK Lubomír E. The Roman Privilege "Industriae tuae" for Moravia. In: Cyrillomethodianum VII, 1983, 23-37.

Externí odkazyEditovat