Imunodiagnostika je obor nebo soubor metod, kterým se stanovuje diagnóza, příčina nebo původce onemocnění pomocí imunologických metod. Je založena na základním principu vazby antigen-protilátka. Buď se pomocí známého připraveného antigenu zjišťuje přítomnost specifických protilátek proti danému antigenu, nebo se pomocí specifických protilátek stanovuje přítomnost antigenu v krvi či jiném bioptátu. Použití imunodiagnostiky se netýká jen infekčních onemocnění (bakterie, viry, paraziti), ale i metabolických či jiných neinfekčních poruch, kdy se stanovuje konkrétní enzym, hormon nebo jiná molekula v těle.

Nejznámější imunodiagnostické metodyEditovat