cacls

programy příkazové řádky Microsoft Windows
(přesměrováno z Icacls)

cacls a icacls jsou programy pro prostředí příkazového řádku v Microsoft Windows sloužící pro zobrazování a modifikaci popisovačů zabezpečení (resp. Access Control List – ACL) souborů a složek. ACL je seznam oprávnění, který určuje, jakým uživatelům a skupinám uživatelů jsou povoleny jaké operace s objektem (souborem nebo složkou).

Původní program pro Windows NT 3.5 a pozdější operační systémy rodiny Windows NT, cacls.exe, je v současnosti zastaralý. Firma Microsoft vytvořila několik novějších programů, které poskytují podporu pro změny zavedené v systému souborů NTFS od verze 3.0 (některé jsou již také zastaralé):

 • xcacls.exe[1][2][3][4] – dostupný od Windows 2000; přidává nové vlastnosti jako nastavení oprávnění Execute, Delete a Take Ownership
 • xcacls.vbs[5][6]
 • fileacl.exe [7]
 • icacls.exe – od Windows Server 2003 SP2[8][9]
 • SubInAcl.exe – program z Resource Kitu pro nastavování a nahrazování oprávnění různým typům objektů včetně souborů, služeb a položek v registrech
 • cmdlety Get-Acl[10] a Set-Acl[11] ve Windows PowerShell

Počínaje Windows Server 2003 Service Pack 2 je k dispozici řádkový příkaz icacls, který umožňuje zobrazování a změny ACLs souborů a složek; jejich ukládání do souboru a zpětné načítání; ve Windows Vista a pozdější verzích podporuje také nastavování úrovní integrity a vlastnictví. Není však úplnou náhradou za cacls; mimo jiné nepodporuje syntaxi Security Descriptor Definition Language (SDDL) přímo v parametrech příkazového řádku (pouze volbou /restore). Zkratka icacls znamená Integrity Control Access Control List.

Syntaxe

editovat

DAC je Discretionary Access Control, DACL Discretionary Access Control List:

ICACLS name /save aclfile [/T] [/C] [/L] [/Q]
  stores the DACLs for the files and folders that match the name
  into aclfile for later use with /restore. Note that SACLs,
  owner, or integrity labels are not saved.

ICACLS directory [/substitute SidOld SidNew [...]] /restore aclfile
         [/C] [/L] [/Q]
  applies the stored DACLs to files in directory.

ICACLS name /setowner user [/T] [/C] [/L] [/Q]
  changes the owner of all matching names. This option does not
  force a change of ownership; use the takeown.exe utility for
  that purpose.

ICACLS name /findsid Sid [/T] [/C] [/L] [/Q]
  finds all matching names that contain an ACL
  explicitly mentioning Sid.

ICACLS name /verify [/T] [/C] [/L] [/Q]
  finds all files whose ACL is not in canonical form or whose
  lengths are inconsistent with ACE counts.

ICACLS name /reset [/T] [/C] [/L] [/Q]
  replaces ACLs with default inherited ACLs for all matching files.

ICACLS name [/grant[:r] Sid:perm [...]]
    [/deny Sid:perm [...]]
    [/remove[:g|:d]] Sid [...]] [/T] [/C] [/L] [/Q]
    [/setintegritylevel Level:policy [...]]

  /grant[:r] Sid:perm grants the specified user access rights. With :r,
    the permissions replace any previouly granted explicit permissions.
    Without :r, the permissions are added to any previously granted
    explicit permissions.

  /deny Sid:perm explicitly denies the specified user access rights.
    An explicit deny ACE is added for the stated permissions and
    the same permissions in any explicit grant are removed.

  /remove[:[g|d]] Sid removes all occurrences of Sid in the ACL. With
    :g, it removes all occurrences of granted rights to that Sid. With
    :d, it removes all occurrences of denied rights to that Sid.

  /setintegritylevel [(CI)(OI)]Level explicitly adds an integrity
    ACE to all matching files. The level is to be specified as one
    of:
      L[ow]
      M[edium]
      H[igh]
    Inheritance options for the integrity ACE may precede the level
    and are applied only to directories.

  /inheritance:e|d|r
    e - enables inheritance
    d - disables inheritance and copy the ACEs
    r - remove all inherited ACEs

Note:
  Sids may be in either numerical or friendly name form. If a numerical
  form is given, affix a * to the start of the SID.

  /T indicates that this operation is performed on all matching
    files/directories below the directories specified in the name.

  /C indicates that this operation will continue on all file errors.
    Error messages will still be displayed.

  /L indicates that this operation is performed on a symbolic link
    itself versus its target.

  /Q indicates that icacls should supress success messages.

  ICACLS preserves the canonical ordering of ACE entries:
      Explicit denials
      Explicit grants
      Inherited denials
      Inherited grants

  perm is a permission mask and can be specified in one of two forms:
    a sequence of simple rights:
        N - no access
        F - full access
        M - modify access
        RX - read and execute access
        R - read-only access
        W - write-only access
        D - delete access
    a comma-separated list in parentheses of specific rights:
        DE - delete
        RC - read control
        WDAC - write DAC
        WO - write owner
        S - synchronize
        AS - access system security
        MA - maximum allowed
        GR - generic read
        GW - generic write
        GE - generic execute
        GA - generic all
        RD - read data/list directory
        WD - write data/add file
        AD - append data/add subdirectory
        REA - read extended attributes
        WEA - write extended attributes
        X - execute/traverse
        DC - delete child
        RA - read attributes
        WA - write attributes
    inheritance rights may precede either form and are applied
    only to directories:
        (OI) - object inherit
        (CI) - container inherit
        (IO) - inherit only
        (NP) - don't propagate inherit
        (I) - permission inherited from parent container

Examples:

    icacls c:\windows\* /save AclFile /T
    - Will save the ACLs for all files under c:\windows
     and its subdirectories to AclFile.

    icacls c:\windows\ /restore AclFile
    - Will restore the Acls for every file within
     AclFile that exists in c:\windows and its subdirectories.

    icacls file /grant Administrator:(D,WDAC)
    - Will grant the user Administrator Delete and Write DAC
     permissions to file.

    icacls file /grant *S-1-1-0:(D,WDAC)
    - Will grant the user defined by sid S-1-1-0 Delete and
     Write DAC permissions to file.

Použití

editovat

Následující příkaz

icacls .

vypíše všechny popisovače zabezpečení aktuálního adresáře:

. NULL SID:(DENY)(Rc,S,X,DC)
 OBCHOD\novakk:(F)
 OBCHOD\Domain Users:(Rc,S,RA)
 OBCHOD\Domain Users:(R)
 Everyone:(Rc,S,RA)

V tomto případě má prázdný sid NULL SID odebrána (DENY) práva read control, synchronize, execute/traverse a delete child; uživatel novakk v doméně OBCHOD má plný přístup (full access - F); skupina Domain Users v doméně OBCHOD má dva záznamy, jeden s právy read control, synchronize a read attributes, druhý s právem read-only access; skupina Everyone má práva read control, synchronize a read attributes. Příkaz

icacls . /deny Everyone:(RC)

přidá uživateli Everyone zákaz read control a synchronize a zároveň z grantovaných práv vypustí explicitně zadané právo read control; ve výsledku bude původní záznam u příslušného adresáře pro skupinu Everyone nahrazen dvěma záznamy:

 Everyone:(DENY)(Rc,S)
 Everyone:(S,RA)

Další příkaz změní u všech souborů v aktuálním adresáři popisovače zabezpečení pro skupinu Everyone na R, což umožní všem uživatelům čtení těchto souborů:

icacls *.* /grant:r Everyone:(R)

Vymazání všech práv garantujících i zakazujících přístup uživateli CREATOR OWNER u všech souborů v aktuálním adresáři lze provést dvojicí příkazů:

icacls *.* /remove:g "CREATOR OWNER":(R)
icacls *.* /remove:d "CREATOR OWNER":(R)

Problémy

editovat

Všechny známé verze icacls mají vážnou chybu[12]; pro objekty s chráněnými ACL:

 • ignoruje tuto ochranu,
 • tuto ochranu resetuje/ruší,
 • dědičná oprávnění nadřízeného objektu aplikuje/propaguje do jeho potomka a potomků jeho potomka.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Cacls na anglické Wikipedii.

 1. How to use Xcacls.exe to modify NTFS permissions (Revision: 4.5) [online]. Microsoft Corporation, 2007-03-02 [cit. 2011-12-24]. Dostupné online. 
 2. Xcacls syntax [online]. Microsoft Corporation, 2003-03-28 [cit. 2012-10-30]. Dostupné online. 
 3. Windows 2000 Resource Kit Tool: Xcacls.exe [online]. Microsoft Corporation, 2002-05-15 [cit. 2011-12-24]. Dostupné online. 
 4. Windows XP Service Pack 2 Support Tools [online]. Microsoft Corporation, 2004-08-10 [cit. 2011-12-24]. Dostupné online. 
 5. How to use Xcacls.vbs to modify NTFS permissions (Revision: 2.4) [online]. Microsoft Corporation, 2006-10-30 [cit. 2011-12-24]. Dostupné online. 
 6. Extended Change Access Control List Tool (Xcacls) [2004-07-02]. Microsoft Corporation [cit. 2011-12-24]. Dostupné online. 
 7. FILEACL v3.0.1.6 [online]. Microsoft, 2004-03-23 [cit. 2017-10-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-04-16. 
 8. The Icacls.exe utility is available for Windows Server 2003 with Service Pack 2 (Revision: 4.0) [online]. Microsoft Corporation, 2011-10-09 [cit. 2011-12-24]. Dostupné online. 
 9. Icacls [online]. Microsoft Corporation, 2007-09-28 [cit. 2011-12-24]. Dostupné online. 
 10. Get-Acl [online]. Microsoft Corporation, 2010-04-21 [cit. 2012-10-31]. Dostupné online. 
 11. Set-Acl [online]. Microsoft Corporation, 2010-04-21 [cit. 2012-10-31]. Dostupné online. 
 12. ICACLS.EXE ignores and destroys SE_DACL_PROTECTED/SE_SACL_PROTECTED

Literatura

editovat

Související články

editovat