Informační systém pro právní kanceláře

Advokátní kanceláře přistupují k zavádění oborově orientovaných informačních systémů dle svých preferencí a potřeb. Menší či konzervativní kanceláře stále zpracovávají dokumenty v papírové podobě. To vede mnohdy k horší přehlednosti, vyhledávání a složitější administrativě. Existují advokáti využívající podnikové informační systémy, které nejsou oborově ani rozsahem orientovány přímo na AK. Poslední stále se rozšiřující skupina advokátů hledá mezi konkurencí orientující se právě na advokátní kanceláře. Výhody nejsou zanedbatelné. Tyto systémy jsou vytvořené pro potřeby AK. Tvůrci se snaží systémy provázat s rejstříky ARES, Infosoud, ISIR či integrovat do nich datové schránky apod. Systémy jsou často modulární a dovolují uživateli rozšiřovat systém o moduly dle potřeb.

Příklad modulů a funkcionalit ISEditovat

Demonstrativní výčet funkcionalit a modulů, které může takový IS nabízet

 • evidence spisů
 • správa pohledávek
 • úkony (timesheet)
 • pošta (datové schránky)
 • datové úložiště
 • doprava
 • vyúčtování a fakturace, náklady, zálohy
 • úkoly (plán)
 • adresář
 • komentáře
 • statistika
 • správa
 • vazby na ISIR, ARES, Infosoud
 • automatizované úlohy, práce s el. platebními rozkazy apod.

Příklady IS zajišťující komplexní podporu advokátní kancelářeEditovat

LiteraturaEditovat

 • Černá, A. Informační systém pro právní kanceláře. Fakulta informatiky Masarykova univerzita v Brně, 2009.

Externí odkazyEditovat

 • IS MUNI - Archiv závěrečné práce Alžběta Černá [1]