Otevřít hlavní menu

Hypokoristikon nebo latinizovaně hypokoristikum (plurál od obého je hypokoristika; z řeckého ὑποκορίζεσθαι, hypokorizesthai, „mluvit dětinsky“), česky slovo domácké nebo mazlivé, je označení pro jméno, nejčastěji lidské (antroponymum) užívané v domácím nebo jinak neformálním prostředí. Může jít jak o jména vlastní (propria, např. JosefPepa, Jožka, v jiných jazycích Pepé, José, Joe apod.), tak (méně často) obecná (apelativa, např. bobek; drahoušek, miláček, zlatíčko, pusinka, poklad, mazánek, mazlík ) apod.[1] Označují se tak hlavně zkomoleniny osobních vlastních jmen, běžné zvláště v důvěrném hovoru místo tvarů plných (například Vašek, Fanda, Jirka místo oficiálních tvarů Václav, František, Jiří); v češtině i zejména ženských příjmení (Bohdalka, Keliška místo Bohdalová, Kelišová, Goťák místo Gott atd.). Hypokoristika existují ve všech známých jazycích,[zdroj?] zvláště indoevropských, často při jménech původně složených.[zdroj?] Obvykle se v jazyce ustálí určité přípony, které nesou (někdy mj.) hypokoristický význam. Tyto přípony jsou často zároveň zdrobňující (např. bavorské -erl: Mäderl (Mädchen)[2], některé jsou naopak augmentizující, „dělající (zdánlivě) hrubším, větším“, např. české -an (Peťan, Míšan/Mišan)).

Obsah

Hypokoristika jako zdroj českých příjmeníEditovat

Hypokoristika křestních jmen se v češtině často[3] ustálila jako příjmení. V některých případech je jejich původ zřejmý i laikovi (např. příjmení Adámek, Jeník, Franta, Tomeš...), u jiných však jejich původ na první pohled rozeznat nelze. Málokdo by dnes řekl, že příjmení Pehe či Píša jsou svým původem historická hypokoristika jména Petr[4].

Příklady českých příjmení vzniklých z hypokoristik křestních jmen:

 • Albrecht: Olbracht, Brecht, Brychta
 • Ambrož: Brož, Brožek, Brůžek, Brožík
 • Antonín: Antoš, Antoušek, Antalík
 • Bartoloměj: Bartoš, Bárta, Barták, Bárt, Bartoška, Bartoň, Bartoněk, Bartůněk
 • Benedikt: Beneš, Benda, Benetka, Benedek
 • Blažej: Baláž, Blažek, Blažíček, Bláha
 • Burian: Burda, Bureš
 • Daniel: Daněk, Daneš, Danda
 • Gabriel: Gabčík, Gábor, Kabrhel
 • Havel: Hašek, Hácha, Havlas, Havelka, Havlín, Havlík, Havlíček
 • Jakub: Jakeš, Jakubec, Jakl, Jokl, Kuba, Kubíček, Kubík, Kubín, Kubka, Kubát, Kubalec, Kubata, Kubiš, Kubišta, Kubásek
 • Jan: Jaš, Jašek, Jeník, Janeček, Janoušek, Janák, Janáček, Janda, Jandák, Jančura, Jenč, Hanzl, Honzl, Hanzlík, Hanzák, Hanzelka, Honzík, Honzíček
 • Jaromír / Jaroslav: Jaroš, Jaroň
 • Jeroným: Jech, Ješek, Jarolím
 • Jiří: Juránek, Jurča, Jurkovič, Jiránek, Jirásek, Jiráček, Jireček, Jiroušek, Jura, Jíra, Jirotka, Jirák, Jurajda
 • Kliment: Klíma, Klimek, Klimeš, Klindera
 • Lukáš: Lukeš, Luka, Lukl
 • Marek: Mareček, Mareš, Maroušek, Mařan, Mařák
 • Matěj: (příp. Matouš): Mach, Machovec, Machala, Macháček, Mašek, Machek, Maťa, Macek
 • Michal: Mícha, Michna, Míša, Michel, Michl, Michálek, Michalička
 • Mikuláš: Mikeš, Mikšíček, Mikát, Mikel, Mikulášek, Mikula, Klaus
 • Nikodém: Kodým, Kodeš, Kodet
 • Ondřej: Onderka, Ondrák, Ondráček, Ondruška, Vondra
 • Pavel: Paulík, Pavlát, Pašek, Pál, Paulík, Paulišta, Pavlíček, Pavlásek, Pavelka, Pavlata, Pavlica
 • Petr: Pech, Pehe, Píša, Pecháček, Pešek, Peterka, Petráň, Petráček
 • Prokop: Prokeš, Prošek, Průšek, Průcha
 • Řehoř: Gregor, Grégr, Říha, Řihák, Řehák
 • Stanislav: Stach, Stašek, Staněk, Staník
 • Šebestián: Šebesta, Šebek, Šabach, Šebrle, Šebela
 • Šimon: Šimek, Šíma, Šimák, Šimáček, Šiman, Šimánek, Šimša, Šimurda
 • Tobiáš: Dobeš, Dobek, Dobiáš
 • Tomáš: Tomeš, Tomek, Toman, Tomeček, Tomíček, Tůma,
 • Václav: Vaš, Váša, Vacek, Vacula, Vaculík, Vencl, Vach, Vácha, Vachek, Váchal, Vaněk, Vaníček
 • Vavřinec: Vávra, Vavák, Vavroušek
 • Vojtěch: Vojta, Vojč, Vojtíšek
 • Zikmund: Zich, Zicha, Zika

Příklady běžných českých a moravských hypokoristikEditovat

Česká hypokoristika jsou tvořena zpravidla z prvních dvou slabik vlastního jména a příslušného sufixu. U ženských jmen často -(v)ča nebo -ška, -čka, u mužských často -da, -ek, -an, případně deminutivní -ík, -íček aj. Méně často vzniká hypokoristikon z posledních (jedné až dvou) slabik jména a sufixu, jako je to obvyklé zejména v ruštině (v češtině např. tvary Polda, Slávek, Toník, Nácek). Výjimečně se hypokoristikon tvoří ze zcela jiného kořene, a to pod vlivem cizích jazyků (Honza – z německého jména Hans, Gréta z německého Margareta, Pepa z italského Giuseppe). Hypokoristika jednotlivých jmen se liší v rámci České republiky i geograficky. U mužských jmen jsou v Čechách obvyklé tvary s dlouhým vokálem (např. Láďa, Péťa), zatímco na Moravě mají tatáž jména vokál krátký. Na Moravě jsou častější tvary mužských jmen se sufixem -ek, -ík (Francek, Danek, Janík), v Čechách se setkáme spíše s koncovkou -a (Venca, Míla, Pája). Pro ženská jména jsou v českém prostředí (hlavně na jihu a západě Čech) typické tvary končící dlouhým -í, např. (Jindří, Hančí), na Moravě se častěji setkáme se sufixem -ka (Hanka, Janka). Na severovýchodní Moravě se objevují některá hypokoristika podobná polským (Tadek, Baška). U některých jmen se tvary v Čechách a na Moravě odlišují ještě výrazněji, např. Jiří má v Čechách častěji tvar Jirka a Jiřík, na Moravě Jura.

Příklady anglických hypokoristikEditovat

 • Albert - Al, Bertie
 • Alexander – Al, Lex, Sandy
 • Alfred - Al
 • Amanda - Mandy
 • Andrew – Andy
 • Bernard - Bernie
 • Catherine – Kate, Katie, Kitty, Kasie
 • Deborah – Deb, Debbie
 • Edward – Ed, Eddie, Ned, Neddy, Ted
 • Elisabeth – Betty, Lizzie, Liz, Bessie
 • Francis – Frank, Frankie
 • Frederick, Alfred - Freddie
 • Gerald, Jeremy – Jerry
 • Henry – Harry
 • Isaac - Ike
 • Isaac, Zachary – Zac, Zakky
 • Joseph – Joe
 • Leonard – Lenny
 • Lucinda – Cindy
 • Margaret – Peggy, Daisy, Maggie, Marge
 • Oswald – Ozzie
 • Patricia – Pat, Tris, Trish, Trissie
 • Patrick – Pat, Pad, Paddy, Paddie
 • Rebecca – Becky, Becca, Becks, Bex, Bec
 • Richard – Rich, Richie, Rick, Ricky, Dick, Dicky
 • Robert – Bob, Bobby, Rob, Robbie
 • Samantha, Samuel - Sam
 • Theodore – Ted, Teddy, Theo, Ned, Neddy
 • Victoria - Vicky
 • William – Bill, Billy, Will, Willie, Liam, Willy

Příklady německých hypokoristikEditovat

 • Friedrich — Fritz
 • Gertrude — Trudi
 • Johannes — Hänsel(chen)
 • Siegfried, Sigismund — Siggi

Příklady ruských hypokoristikEditovat

Ruská hypokoristika jsou často tvořena z posledních dvou slabik daného jména, k nimž se připojí sufix -a, případně -ka nebo -uška (pokud se tvoří deminutiva). Pro mužská i ženský jména jsou sufixy stejné. (např. Váňa, Goša, Tojla, Saša, Nasťa, Duňa aj.) Méně často se tvoří hypokoristika z prvních slabik jména, jako je to obvyklé ve většině ostatních indoevropských jazyků včetně angličtiny a češtiny (např. Káťa, Vasja, Loňa, Marfuša).

 • Afanasij – Afoňa, Afoňka
 • Agrafjena - Grušeňka, Gruša
 • Alexej – Aljoška, Ljoška, Ljocha
 • Alexandr, Alexandra – Alexaška, Saška, Saša, Sášeňka, Šura
 • Alina – Lina, Linočka, Alinuška
 • Andrej – Andrjuška, Andrjucha, Juška, Dronka
 • Anastasija – Nastasja, Nasťa, Nastěnka
 • Anatolij – Tolja, Tolik
 • Dimitrij – Míťa, Míťaj, Dima, Dimka
 • Fjodor – Feďa, Feďka
 • Gerasim – Geša
 • Grigorij – Gríša, Griška, Goša, Goga, Gryc
 • Igor – Goša
 • Ivan – Váňa, Vaňka, Ivaška
 • Jakov – Jakuška, Jaška, Kuška
 • Jelena – Lena, Lenočka, Oleňka, Oleňčik
 • Jevdokija – Duňa, Duňka
 • Jevgenij, Jevgenija – Žeňa, Žeňka
 • Konstantin – Kosťa
 • Leonid – Loňka
 • Marfa (Marta) – Marfuša
 • Marija – Máša, Mášenka
 • Michajl – Míša, Miška, Míšeňka
 • Naděžda – Naďa, Naďka, Dinka
 • Natalija - Nataša
 • Nikolaj – Kolja
 • Pjotr – Péťa, Peťka, Píťa
 • Praskovja – Paška, Pašeňka
 • Semjon (Sergej, Arsenij) – Seňka
 • Sergej – Serjožka
 • Sofija - Soňa, Soněčka
 • Stěpan – Sťopa, Stěpka, Stěnka
 • Timofej – Timoša, Moška
 • Varvara – Varja
 • Vasilij – Vaska, Vasja
 • Vladimir – Voloďa, Vovka

Příklady španělských hypokoristikEditovat

 • Dolores - Lola
 • Francesco - Paco, Paquito, Curro
 • Joaquín - Quino
 • José - Pepe
 • Manuel, Emanuel, Imanuel - Manu, Mano
 • Santiago - Diego

ReferenceEditovat

 1. BACHMANNOVÁ, Jarmila, a kol. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002. S. 172. 
 2. GLÜCK, Helmut, a kol. Metzler Lexikon Sprache. [s.l.]: [s.n.], 1993. S. 253. (německy) 
 3. HAVRÁNEK, Bohuslav; JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. 18. vyd. Praha: SPN, 1984. S. 194. 
 4. KOPEČNÝ, František. Průvodce našimi jmény. Praha: Academia, 1991. S. 168. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • HAUSER, Přemysl: Nauka o slovní zásobě
 • Encyklopedický slovník češtiny
 • Příruční mluvnice češtiny