Hynek Boček z Poděbrad

husitský válečník

Hynek z Poděbrad, známý též jako Hynek Boček[p 1] († 16. října 1426 Nymburk), byl český šlechtic z významného rodu pánů z Kunštátu a husitský válečník.

Hynek Boček z Poděbrad
Narození14. století
Úmrtí16. října 1426
Nymburk
Znám jakohusitský hejtman
RodičeBoček starší z Poděbrad
RodPáni z Kunštátu a Poděbrad
PříbuzníViktorín Boček z Kunštátu a Poděbrad, Boček mladší z Poděbrad a Jan z Poděbrad a Kosti (sourozenci)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Možná hledáte: Hynek z Poděbrad (Hynek Minsterberský, syn Jiřího z Poděbrad).

Jeho otcem byl Boček starší z Poděbrad. Měl bratry Jana, Bočka (zvaného mladší) a Viktorína, při dělení rodinného majetku mu připadly Poděbrady.

První písemná zmínka o Hynkovi pochází z roku 1420. Na počátku husitských válek stál na straně Zikmunda, ale poté, co mu Zikmundova vojska po neúspěšném tažení poplenila jeho majetky, přidal se na stranu husitů a bojoval proti nim. 25. listopadu drancující Němce na Poděbradsku porazil, při druhé akci se však nedočkal pražských posil a musel se zachránit útěkem na svůj poděbradský hrad.[1] Často vystupoval se svým bratrem Viktorínem. Patřili k orebitské šlechtě a byli věrnými spojenci Jana Žižky z Trocnova. V roce 1423 byli oba mezi k hlavními veliteli husitského tažení na Moravu, kde měl rod pánů z Kunštátu své rodové statky. Zúčastnili se vítězné bitvy u Kroměříže.

Počátkem roku 1424 vytáhl Hynek do Horní Lužice, kde pobořil hrad Karlsfield a plenil v jeho okolí.[2] Začátkem června téhož roku pomohl Žižkovi vyváznout z obklíčení vojsky svatohavelské koalice u Kostelce nad Labem. Vyjednával pak s pražany a dostal se do zajetí; byl uvězněn v Nymburce a pak převezen do Mělníka, ale nakonec byl na záruku a čestné slovo propuštěn (slovo nedodržel a kauci zaplatili ručitelé). Následujícího roku rozšířil Hynek poděbradské državy o panství Kostomlaty na úkor vzdáleného příbuzného Jana Pušky z Kunštátu z lysické rodové větve, kterého se zradou zmocnil a který pak ve vězení na Poděbradech zemřel. Příčinou tohoto jednání mohla snad být příchylnost Jana Pušky k pražanům, ale bylo tu i déle trvající záští mezi poděbradskou a lysickou větví Kunštátů.[3]

Pamětní deska v Nymburce na místě Hynkovy smrti

Později se Hynek z Poděbrad přidal k pražanům. S nimi se v roce 1426 zúčastnil bitvy u Ústí nad Labem. Po bitvě měl vážnou rozepři s Prokopem Holým a Kunešem z Bělovic, vůdci táborsko-sirotčího vojska, kteří chtěli pokračovat protiofenzívou. Ti pak přitáhli se svými oddíly k Poděbradům, které po dobu pěti týdnů neúspěšně obléhali. Když odtáhli a hrozba pominula, vyrazil Hynek se svými vojáky na Nymburk, který patřil k táborské straně. Při vpádu do města, kdy vnikl branou dovnitř dřív než jeho družina, však byl zabit. Zprávy o jeho smrti se různí. Pravděpodobnější je verze zastřelení (snad šípem), ale např. pamětní deska v místech bývalé Bobnické brány v Nymburce uvádí, že zde byl ubit pivovarskou chasou.[4][5] Zemřel bez potomků.

Poznámky

editovat
  1. V rodě pánů z Kunštátu bylo jméno Boček velmi oblíbené a někdy bylo užíváno i jako dnešní příjmení. Hynek se v pramenech vyskytuje v podobě Hynek Boček (nebo také jen Boček), takže může docházet k záměnám se starším bratrem Bočkem zvaným Boček mladší, který měl své statky na Moravě.

Reference

editovat
  1. PLAČEK, Miroslav; FUTÁK, Peter. Páni z Kunštátu : rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. Praha: Nakl. Lidové noviny, 2006. 705 s. ISBN 80-7106-683-4. S. 366. 
  2. ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české Sv. 5 1402-1437. 2., rev.. vyd. Praha: Paseka, 2010. 790 s. ISBN 978-80-7432-007-1. S. 481. 
  3. Plaček, s. 369-371
  4. Čornej, s. 357
  5. Pamětní deska Hynka Bočka Nymburk. Místa reformace [online]. [cit. 2022-11-09]. Dostupné online.