Hydroxid měďnatý

chemická sloučenina

Hydroxid měďnatý je sloučenina mědi, která je zde přítomna v oxidačním čísle II. Jeho vzorec je Cu(OH)2. Hydroxid měďnatý je bledě modrá rosolovitá látka. Některé formy hydroxidu měďnatého jsou prodávány jako stabilizovaný hydroxid měďnatý, ale pravděpodobně je to směs uhličitanu měďnatého CuCO3 a hydroxidu. Mají často zelenější barvu.

Hydroxid měďnatý
Obecné
Systematický názevhydroxid měďnatý
Anglický názevCopper(II) hydroxide
Německý názevKupfer(II)-hydroxid
Sumární vzorecCu(OH)2
Vzhledsvětle modrá práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS20427-59-2
PubChem164826
Vlastnosti
Molární hmotnost97,561 g/mol
Teplota tání80 °C
Hustota3,368 g/cm3 (20 °C)
Rozpustnost ve vodě3×10−7 g/100 ml (17 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
kyseliny
silné zásady
roztoky amonných solí
roztoky kyanidů
Součin rozpustnosti1,58×10−19 (20 °C)
Měrná magnetická susceptibilita150,8×10−6 cm3g−1
Struktura
Krystalová strukturakosočtverečná
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−448,5 kJ/mol
Standardní molární entropie S°79,6 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−357,4 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,984 1 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR37/38, R41
S-věty(S2), S37/39
NFPA 704
0
2
0
Teplota vznícenínehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Chemické vlastnosti

editovat

Slučování

editovat

Hydroxid měďnatý může být připraven přidáním malého množství hydroxidu sodného do roztoku síranu měďnatého. Při této reakci vznikne sraženina, často ale pojme velké množství nečistot z hydroxidu sodného a čistější produkt se dá získat, když se předem přidá do roztoku chlorid amonný. Alternativně se dá hydroxid měďnatý snadno připravit elektrolýzou vody obsahující hydrogenuhličitan sodný jako elektrolyt. Je používána měděná anoda, často z kovového odpadu. Měď na vlhkém vzduchu získává kalně zelený povlak. Tento zelený materiál je směs Cu(OH)2 a CuCO3.

2Cu(s) + H2O(g) + CO2(g) + O2(g) → Cu(OH)2 + CuCO3

Je to měděnka, která se tvoří na bronzových a jiných měděných slitinách (např. střechách).

Použití

editovat

Hydroxid měďnatý se používá jako fungicid. Jako účinná látka je obsažen např. v přípravcích FUNGURAN - OH 50 WP, CHAMPION 50 WP nebo KOCIDE 2000.[2]

Literatura

editovat
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy

editovat

Reference

editovat
  1. a b Copper(II) hydroxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Hydroxid měďnatý. Agromanuál.cz - Vše o přípravcích na ochranu rostlin. URL: http://www.agromanual.cz/cz/pripravky/ucinne-latky/ucinna-latka/hydroxid-mednaty.html