Hydroizolace

proces, kterým se povrch stane vodě-odolným
Svařování živičné hydroizolace betonové konstrukce

Hydroizolace je druh stavební izolace zabraňující nežádoucímu průniku vody. Tvoří ji souvislá, neprodyšná vrstva tvořená různými voděodolnými materiály. Je běžně používaná ve stavebnictví vedle tepelné a zvukové izolace.

Používá se v místech, kde by průnik vody působil poškozování konstrukcí a vlhkost uvnitř stavby, např.:

Hydroizolace se také používá k zabránění nežádoucímu úniku vody z nádrží, např. bazénů, septiků, průmyslových nádrží apod.

Dělení hydroizolace dle použitého materiálu (používají se také kombinace):

Externí odkazyEditovat