Hutchinsonův systém

Hutchinsonův systém byl publikován zde

J. Hutchinson. The families of flowering plants, arranged according to a new system based on their probable phylogeny. [s.l.]: [s.n.], two volumes, 1926–1934; 2nd edition 1959; 3rd edition, 1973. 

Tato klasifikace je zpracována podle prvního vydání, 2 díly, 1926–1934, Volume 1: Monocotyledonae and Volume 2:Dicotyledonae.

Systém klade důraz na habitus rostlin, tedy zda se jedná o bylinu nebo dřevinu.