Hustoměr

laboratorní vybavení pro měření hustoty kapalin
Hustoměr měří obsah alkoholu v kapalině, zde 44%

Hustoměr (nazývaný také areometr) je ponorné těleso většinou ve tvaru baňky s vystupující stopkou, ve které je umístěna stupnice udávající naměřenou hustotu kapaliny.

Hustoměry slouží k měření hustoty kapalin na základě Archimédova zákona. Hloubka ponoru baňky a stopky se stupnicí závisí na hustotě kapaliny.

Hustoměry slouží pro provozní a orientační měření při zjišťování hustoty nebo koncentrace určitých druhů kapalných látek. Vyrábějí se v různých měřících rozsazích. Označení kapaliny, pro jejíž měření je hustoměr určen, je obvykle uvedeno na zadní straně stupnice.

Vyrábějí se většinou v provedení bez teploměru, ale mohou být vybaveny i teploměrem.

Pivní váhaEditovat

Pivní váha je předchůdcem hustoměru specializovaným pro sladovnické účely.[1]

ReferenceEditovat

  1. PROF. BĚLOHOUBEK, Antonín. Z dějin cukroměru. Časopis pro průmysl chemický. 11. 1892, s. 393-398. ISSN 1803-327X.