Hunor a Magor

Bratři Hunor a Magor

Hunor a Magor byli mýtičtí bratři z maďarských předkřesťanských legend. Synové bohatýra Ménróta (krále Nimróda) a jeho ženy Eneth. Podle nich se Hunor stal praotcem Hunů a Magor praotcem Maďarů (Magyarok).

Legenda o Hunorovi a Magorovi: Bratři Hunor a Magor se vydali na lov do bažin meotiských. Uviděli krásného jelena (v některých verzích jde o laň a v jiných o jelena zlatého) a jali se jej pronásledovat, až přijeli na úžasné místo, které bylo ideální pro usazení se. Dostali od svého otce povolení tak učinit a odešli do močálů meotiských na pět let. Poté co vyšli ven, našli tábor bez mužů, jen ženy a děti tam žily. Mezi nimi byly i dvě dcery mocného vládce Alanů, které bratři pojali za manželky. Tyto manželky jim daly potomky, plémě hunsko-maďarské... V této verzi najdeme legendu například v kronice Gesta Hungarorum. Tato legenda vzbuzuje dojem, že Hunové a Maďaři byli příbuzné kmeny, a že dobytím Panonie Hunové dali Maďarům právo na „opětovné dobytí“ těchto území, tedy Uher.

LiteraturaEditovat

  • Legendy a kroniky koruny uherské. Příprava vydání Richard Pražák; překlad Dagmar Bartoňková, Jana Nechutová. Praha: Vyšehrad, 1988. 389 s.