Humanitní vědy

(přesměrováno z Humanitní věda)

Humanitní vědy či také duchovní vědy (z něm. Geisteswissenschaft) jsou vědy pojednávající o některé skupině produktů duchovních procesů, např. o filozofii, etice, umění, jazycích, náboženství apod. Pojem „duchovní věda“ pochází z němčiny a tam zas původně z anglického „Moral sciences“. V anglickém kulturním okruhu mu přibližně odpovídá pojem „humanitní“ (humanistiky) nebo „social sciences“ (společenské vědy), ve francouzském „Lettres“ nebo „sciences humaines“ (humánní vědy). V českém prostředí jsou humanitní vědy oddělovány od věd společenských, které se zabývají společností jako takovou.[1][2] Výuce humanitních věd se věnují zejména filosofické fakulty.

Seznam humanitních věd

editovat

Mezi humanitní vědy se podle Ministerstva školství ČR řadí následující podskupiny oborů a samotné odbory:[3]

Reference

editovat
  1. Sdělení ČSÚ č. 348/2015 Sb., o zavedení Klasifikace oborů vzdělání. Dostupné online.
  2. Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) [online]. Český statistický úřad, rev. 2015-12-29 [cit. 2016-06-30]. Dostupné online. 
  3. Směrnice č. 27/2006-R Ministerstva školství České republiky z 21. prosince 2006 o soustavě oborů vědy a techniky a číselníku oborů vědy a techniky.

Externí odkazy

editovat