Hrubá stavba

termín

Hrubá stavba je obecně zažitý pojem, který není definován v zákoně, v normě ani v projektové dokumentaci. Označuje dokončení nosných, tj. základů, svislých a vodorovných konstrukcí stavby včetně zastřešení tak, aby do stavby nezatékalo. Někdy mohou být součástí hrubé stavby i vyzdívané hrubé vnitřní konstrukce, tj. příčky. Proto se dříve pojem hrubé stavby spojoval s tzv. pracemi HSV (hlavní stavební výroba) podle třídění stavební produkce (TSKP) používaného v rozpočtech. V současnosti je pojem hrubé stavby spojován s pracemi a dodávkami v minimálně takovém rozsahu, aby byla staticky únosná a stabilní a do stavby nezatékalo.

Rozsah hrubé stavby může být definován v příslušné smlouvě o dílo (SoD), a následně promítnut do rozpočtu stavby.

Rozpočtové oddíly hrubé stavby editovat

Podle druhu stavby mohou být oddíly v rozpočtech přidávány nebo odebírány tak, aby byla splněna výše uvedená podmínka. Často diskutované a sporné je, zda do hrubé stavby patří výplně otvorů, ať už dočasné, nebo trvalé (např. okna).

Minimální rozsah oddílů hrubé stavby editovat

 • Zemní práce vč. nutného zajištění stavební jámy a výkopů
 • Zakládání stavby
 • Svislé nosné konstrukce
 • Vodorovné nosné konstrukce
 • Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
 • Zastřešení
 • Všechny položky jsou vč. přesun hmot a ostatních souvisejících nákladů (např. příplatek za lepivost, prořez a ztratné)

Příklad dalších možných oddílů spadajících do hrubé stavby editovat

 • Konstrukce / práce tesařské (pokud tvoří nosnou konstrukci stavby, stropů anebo zastřešení (např. svislé rámové nebo roubené konstrukce, stropní konstrukce, krov vč. bednění nebo latění)
 • Konstrukce ocelové a zámečnické (pokud tvoří nosnou konstrukci)
 • Konstrukce / práce izolatérské, klempířské a pokrývačské (v rozsahu nutném, aby nedocházelo k zatékání do stavby, tj. vč. krytiny)
 • Izolace tepelné (v rozsahu nutném k dokončení hrubé stavby, např. polystyrén v základech nebo v ploché střešní konstrukci / skladbě)
 • Zdravotně technické instalace budov (v rozsahu nutném k dokončení hrubé stavby, např. ležatá kanalizace a ostatní přípojky pod základovou deskou)

Související články editovat

Externí odkazy editovat