Hornatina

typ zemského povrchu s velmi členitým reliéfem

Hornatina je typ zemského povrchu s velmi členitým reliéfem. Výšková členitost je 300 až 600 m. V Česku hornatiny zaujímají zpravidla část povrchu v nadmořské výšce 900 až 1 600 m.[1] Hornatiny mají výrazné úpatí vůči sousedním terénním tvarům. Jsou rozlišovány plochá hornatina (s výškovou členitostí 300-450 m) a členitá hornatina (450-600 m). Méně členitá než hornatina je vrchovina, více členitá je velehornatina.

Příklady hornatin

editovat

Reference

editovat
  1. MATĚJČEK, Tomáš a kolektiv. Malý geografický a ekologický slovník. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2007. 136 s. ISBN 978-80-86034-68-3. S. 38, 39.