Otevřít hlavní menu

Za homografy (z řeckého ὁμός, homos – „stejný“ a γράφω, grafó – „píši“) jsou označována odlišná slova, která se shodně píší. Jedná se – vedle slov stejně se vyslovujících, homofonů – o nepravá homonyma. Za pravá homonyma jsou pak považována slova, které mají stejnou písemnou i zvukovou podobu a liší se jen významem.

V češtině se čisté homografy vyskytují tam, kde je jedno ze slov cizího původu a zachovalo si alespoň částečně neobvyklou výslovnost. Příkladem jsou různá slova panický ([panický] od panic × [panycký] od panika).

Homografa jsou problémem při strojovém zpracování přirozeného jazyka.