Holý větný člen

Holý větný člen je větný člen, jenž je obvykle jednoslovný.

Za holý větný člen v češtině se pokládá též:

  • spona se jménem přísudku (Počasí bude příznivé. Bratr je nemocen.)
  • předložka se jménem (na lukách, z měst)
  • složené tvary slovesné (byl bych přišel)
  • zvratná slovesa (se zúčastní)
  • vazby způsobových sloves s infinitivem (chce pracovat, musí jít, musí chtít začít pracovat)