Otevřít hlavní menu
Tento článek je o románu spisovatele Jaroslava Foglara. O takto přezdívaném pražském oddílu skautů pojednává článek Pražská Dvojka.

Hoši od Bobří řeky je česká kniha pro mládež, kterou napsal Jaroslav Foglar. Jedná se o jedno z jeho nejklasičtějších děl, poskytující návod jak vést ušlechtilý život a být správným a všestranně zdatným chlapcem. V tom se opírá se o principy skautingu a woodcraftu. Kniha seznamuje čtenáře mimo jiné se zásadami táboření v přírodě a s lovem bobříků.

Hoši od Bobří řeky
Autor Jaroslav Foglar
Jazyk česky
Vydavatel Jan Kobes
Datum vydání 1937
Předchozí a následující díl
Boj o první místo Tábor smůly
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Děj knihy je poměrně prostý a přímočarý (až naivní) a je podřízen didaktickým účelům více než u jiných Foglarových fikcí, přesto nepostrádá napětí ani poetiku.

Jaroslav Foglar psal text v letech 1927–1930, román pak vycházel na pokračování v příloze Českého slova v roce 1933. Knižně vyšli Hoši od Bobří řeky poprvé roku 1937 v nakladatelství Jan Kobes, s ilustracemi Zdeňka Buriana.

PříběhEditovat

Příběh začíná, když dva kamarády Jirku a Vilíka osloví neznámý mladý muž jménem Rikitan, který je předtím viděl svést rvačku s nepřátelskou partou a nabízí jim zajímavější a ušlechtilejší dobrodružství. Pozve je do „Červeného dolíku“ nad Nuselským údolím. Hoši jsou fascinováni jeho charismatem a dovednostmi a touží se všemu také naučit. Na Rikitanovo přání pozvou do spolku několik svých kamarádů a nakonec je jich dvanáct. Každý hoch má nějakou zvláštnost nebo svéráznou zálibu, ale dobře se doplňují a pod Rikitanovým vedením vytvoří harmonický a nerozborný kolektiv. Vztahy mezi hochy jsou téměř idylické, jen ojediněle je naruší nějaký spor, který je ale rychle vyřešen.

Začnou se scházet v opuštěném altánu v zahradě pivovaru, vlastní prací si vydělají na stejnokroje a vytvoří v podstatě skautský oddíl, byť to není přímo řečeno. Rikitan jim vypráví dobrodružnou historku o chlapci Royovi, který žil s otcem někde v kanadské divočině u Bobří řeky a čerpal znalosti a dovednosti u starého Indiána. Hoši jsou příběhem strženi a touží se Royovi vyrovnat. Rikitan jim za tím účelem postupně představuje „bobříky“, což jsou úkoly testující různé schopnosti – kdo jich „uloví“ všech třináct, může se považovat za Roye. Inspirováni příběhem také začnou své bratrstvo nazývat „Hoši od Bobří řeky“.

Vrcholem jejich činnosti a snažení je tábor v liduprázdné přírodě, ve Sluneční zátoce (v knize není lokalizována), kde stráví celé letní prázdniny. Všechny věci si na místo dopraví několikadenním pochodem s ručními vozíky a s využitím přírodních zdrojů si postaví stany s podsadou, kuchyni, stožár na vlajku a další táborové náležitosti. Jejich jediným kontaktem s civilizací jsou občasné cesty na nákup do nejbližší vsi.

Ve volném čase se hoši věnují zejména lovu bobříků, které jim ještě chybějí. Poklidný táborový život jim však začne narušovat záhadný záškodník, který zanechává výhrůžné dopisy a podepisuje se „Zelená příšera“. Hoši jsou rozrušeni a zjitřená nálada dokonce vede k několika vzájemným hádkám. Nakonec při jednom z posledních táboráků odhalí celou věc Stopař, když podrobným rozborem indicií dokáže, že Zelenou příšerou byl sám Rikitan, který tak chtěl u chlapců vyzkoušet jejich pozorovací a uvažovací schopnosti. Téhož večera Rikitan slavnostně udělí posledního, třináctého bobříka (ušlechtilosti) Luďkovi, Vilíkovi a Jirkovi.

Všichni hoši se vrátí z tábora zocelení a hrdí na to, co jsou a co dokázali.

Třináct bobříkůEditovat

V knize jsou obsažena přesná kritéria pro zisk třinácti „bobříků“, což jsou různobarevné odznaky osvědčující různé dovednosti, znalosti a vlastnosti.

 1. bobřík mrštnosti – žlutý, testuje atletické dovednosti (běh, skoky)
 2. bobřík míření – světle zelený, testuje schopnost házení na cíl
 3. bobřík záchrany – černý, osvědčuje schopnost poskytnout první pomoc
 4. bobřík plavání (plavce) – červený, testuje schopnost plavání
 5. bobřík dobrých činů – tmavě modrý, ukládá vykonat alespoň 100 „dobrých činů“ (nezištná pomoc, dobrovolnictví, obrana slabšího apod.)
 6. bobřík odvahy – tmavě hnědý, vyžaduje vykonání odvážného skutku (ne však zbytečně riskantního)
 7. bobřík květin – tmavě zelený, vyžaduje schopnost poznat alespoň 50 druhů rostlin (stromů, keřů, bylin)
 8. bobřík mlčení – oranžový, ukládá po dobu 24 hodin nepromluvit, přitom se ale neizolovat od ostatních lidí
 9. bobřík osamělosti – růžový, požaduje strávit celý den (10 hodin) v naprosté osamělosti, nebýt nikým viděn
 10. bobřík zručnosti – fialový, ukládá vyrobit nějaký předmět nebo zařízení, např. samotné bobříky (dřevěná kolečka) k našívání
 11. bobřík síly – světle modrý, testuje sílu v pažích (prostřednictvím shybů)
 12. bobřík hladu – světle hnědý, ukládá po dobu 24 hodin nic nejíst, lze pouze pít čistou vodu
 13. bobřík ušlechtilosti – bílý, požaduje chovat se „ušlechtile“, tj. nelhat, nemluvit hrubě, pomáhat ostatním apod. Získává se po 30 dnech takového chování, přičemž po jakémkoli porušení jeho pravidel ho nositel ztrácí a musí ho lovit znovu.

PokračováníEditovat

V době normalizace napsal Foglar pokračování Hochů s názvem Strach nad Bobří řekou. Přestože to v knize není přímo řečeno, děj jasně odkazuje k období počátku nacistické okupace a Protektorátu, kdy Foglar přes veškeré obtíže a riziko pokračoval v oddílové činnosti. Své dramatické zkušenosti zanesl právě do této knihy.

Protože v době napsání Strachu nesměly Foglarovy knihy vycházet, román se objevil alespoň na pokračování v katolickém týdeníku Naše rodina (i na základě přímluvy tehdejšího Českého svazu protifašistických bojovníků). Knižně vyšel poprvé roku 1990.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat